• Language
  • +377(44)-144-062

Certifikimet dhe Trajnimet

Certifikimet dhe Trajnimet

Programe individuale për zhvillim dhe avansim profesional. Sipas kërkesave të palëve të interesuara organizohen trajnime nga fusha të ndryshme.

Certifikimet dhe Trajnimet

Close