• Language
 • +377(44)-144-062

Jeta Studentore

Jeta Studentore

Jeta Studentore

Jeta është e mirë në Universum”

Jeta studentore në kampus krijon mundësi që studentët të qartësojnë dhe të sfidojnë vlerat, rolet, kapacitetet, dhe lidhjet e tyre brenda Universitetit, duke u zgjeruar si rrjet i studentëve në shoqëri, duke marrë të gjitha karakteristikat sociale, kulturore, nga Universiteti për arsimim me përmasa globale, konform misionit të Universitetit.
Të gjitha aktivitetet studentore organizohen nga  Asosacioni i  Stundetëve, i cili është i ndarë në  7 klube sipas  natyrës së aktiviteteve;

 • Klubi i Bamirësisë
 • Klubi i Garave Sportive
 • Klubi i Argëtimit
 • Klubi i Debatit
 • Klubi i Leximit
 • Klubi i Ndërmarrësve të Rinj
 • Klubi i Kreativitetit

 

Secili klub ka udhëheqësin e klubit,  dhe nga dy anëtarë, të cilët  janë pegjegjës për organizimin e  të gjitha aktiviteteve  sipas Kalendarit te Aktiviteteve Studentore në kordinim me menagjmentin e Asosacioni i Studentëve.

 • Universum Halloween Party
 • Universum Halloween Party
 • Universum Halloween Party
 • Universum Halloween Party
 • Universum Halloween Party
 • Universum Halloween Party
 • Universum Halloween Party
 • Universum Halloween Party
 • Universum StreetBall
 • Universum StreetBall
 • Universum StreetBall
 • Universum StreetBall
 • Universum StreetBall
 • Universum Digital Party
 • Java e Bamiresise
 • Java e Bamiresise
 • 1622751_10152328168542244_1335612593_n
 • Dhurimi i 300 librave per Bibiloteken e qytetit ne Bajram Curr

 

 

 

 

 

Close