• Language
  • +377(44)-144-062

Studimet Bachelor

Studimet Bachelor

Programet e studimit Bachelor të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin tre vite (3 vite) dhe përmbajn 180 ECTS kredi ose 60 ECTS kredi për vit. Grada e  studimeve ne studimet bachelor është Bachelor i Arteve (BA).

Biznes dhe Menaxhment

Shkenca Politike

Shkenca Kompjuterike

Gjuhe Angleze

Close