• Language
  • +377(44)-144-062

Shkenca Kompjuterike

10513346_10152750225112244_1445828259881808750_n

Objektivat Arsimore të Programit(OARp)
Të diplomuarit tanë do të:

  • jenë të përgatitur me një nivel të lartë të ekspertizës teknike, dhe të jenë të punësuar në praktikat e teknologjisë informative brenda dhe jashtë vendit.
  • jenë lider në fushën e tyre që të kontribuojnë në progresin dhe rritjen ekonomike të Kosovës përmes novacionit, cilësisë së dizajnimit dhe automatizimit të funksionimit të biznesit.
  • jenë në dijeni dhe të informuar për përgjegjësitë etike, ligjore dhe sociale në fushën e tyre.
  • kenë bazën që të angazhohen në studime të vazhdueshme, përmes studimeve profesionale apo studimeve të diplomuara të avancuara.

microsfoft
sapOracle_Academy_Logo_2

 

 

 

BSc Shkenca Kompjuterike  fa
Viti I – Semestri I Kodi Kursi ECTS
CS100 Hyrje në Programim dhe Web Teknologji 6
CSE101 Teoria e Qarqeve dhe Bazat e Elektronikes 6
E103 Gjuhë Angleze 6
CS104 Strukturat Diskrete 6
CS105 Metodat e matriksit 6
CS106 Etika dhe Teknologjia
Viti I – Semestri II CS150 Hyrje në Strukturat e të Dhënave 6
CS152  Programimi i Orientuar në Objekte 6
CS153 Hyrje në Sigurmin e Informacionit 6
CS154 Arkitektura e Kompjuterëve 6
CS155 Shkrim Akademik në Gjuhë Angleze 6
CS156 Kalkulus I 6
CS154 Analizat e Sistemeve 6
Viti II – Semestri III Kodi Kursi ECTS
CS201 Strukturat e Avancuara të të Dhënave 6
CS202 Hyrje në Telekomunikacion dhe Rrjeta Kompjuterike 6
CS203 Sistemet Operative 6
 CS204 Shkrim Biznesor në Gjuhën Angleze 6
 CS205 Prezantim Publik 6
CS206 Kalkulus II 6
Viti II – Semestri IV
CS251 Algoritmet dhe Komplekset 6
CS252 Gjuhë programuese  C# 6
CS253 Sistemi i Menaxhimit të Databazës 6
CSE254 Multimedia dhe Grafikë 6
CSE255 Rrjeta Kompjuterike të Avancuara 6
E305 Ndërmarrësi 6
Viti III – Semestri V Kodi Kursi ECTS
CS301 Inxhinieri Softuerike 6
CS302 Hyrje në Sihurinë e të Dhënave 6
CS302 Intelegjenca Artificiale 6
CS304 Gjuhë programuese Java 6
 CS305 Teknologjia dhe Shoqëria 6
 CS306 CSZGJEDHORE 6
Viti III – Semestri VI  CS500 Zhvillimi i Avancuar në Web dhe Web Shërbimet
CSE351 Aplikimi i Sigurisë dhe Kriptografisë 6
CS352 Inxhinieringu i Softverit 6
CS353 Inxhinieringu i projektit dhe Dizajni 6
CS354 Zhvillimi i Aplikacioneve Mobile 6
CS355 Internship dhe Orientim në Karrierë 8
 CSE356 CS Zgjedhore (Matematikë e Avancuar) 8
Tema e Diplomës 10

 

Kolegji Universum ka bërë një marrëveshje me Microsoft (ID anëtarësimi 1203882548), veçanërisht Microsoft DreamSpark (i njohur si Microsoft Academic Alliance), për t’u përdorur softveret e saj falas për studentët tanë dhe stafin. Softueri që do të përdoret është për qëllime edukative dhe kërkimore, dhe është drejtpërdrejt i zbatueshme në shumicën e kurseve të programit. Ky softver është i drejtuar kryesisht drejt kurseve të shkencës, teknologjisë, inxhinierisë, dhe matematikës.

Përveç kësaj Universum planifikon të shfrytëzojë softuer nga komuniteti Open Source, në mënyrë që studentët tanë do të jenë të ekspozuar ndaj teknologjive të ndryshme. Në entuziazmin tonë dhe vlerësimin për Open Source, Universum ka filluar diskutimet dhe synon të mbështesë komunitetin Free Libre Open Source Softëare Kosova (FLOSSK)

Kolegji Universum është anëtar në Oracle Academy, kompani kjo që ofron një gamë të gjerë të moduleve, instruksioneve autodidakte dhe burime të materialeve pa pagesë për studentët e Kolegjit. Disa module që ofrohen prej Oracle Academy janë: java fundamentals, java foundations, java programming, database foundations, programming with pl/sql, database design and programming with sql.Të gjitha këto do të rrisin cilësin e programit akademik, do të pajisin studentët me shakathtësi të klasit të parë në IT dhe do t’i aftësojn në fusha të ndryshme siç janë inxhinieri kompjuterike, zhvillim të aplikacioneve, zhvillim të web-it, administrim dhe dizajn të databazës.

Close