• Language
  • +377(44)-144-062

Studimet Master

Studimet Master

Programet e studimit Master  të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin dy vite (2 vite) dhe përmbajn 120 ECTS kredi, nëse shkollimi paraprak është sistemi 3 vjeçar me 180 ECTS kredi. Ndersa, nëse studimet paraprake kanë qenë me sistem 4 vjeçarë dhe kanë më shumë se 180 ECTS kredi, atëherë studimet Master zgjasin një  vit (1 vit). Grada e studimeve në studimet Master  është Master  i Arteve (MA).

Studio Master ne Universum. Diplome e dyfishte me Universitetin Istanbul Arel. Burse dhe kurs falas nga Harvardi.

Pogramet Master në Menaxhment, Menaxhimi i Sektorit Publik, Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelierise, Financa dhe Biznes Ndërkombëtar

Master në Menaxhment

Close