• Language
 • +377(44)-144-062

Studimet Ndërkombëtare

Studimet Ndërkombëtare

BSc në Sisteme të informacionit dhe menaxhment nga Universiteti i Londrës

Kolegji Universum është institucioni i parë i arsimit të lartë në Kosovë qe ofron mesim nga programi ndërkombëtar i Universitetit te Londrës. Aktualisht Kolegji Universum do të ofroj mësim për programin BSc Sistemet e Informacionit dhe Menaxhimit duke filluar nga viti akademik 2013/2014. Ky program është nën drejtimin e akademik te LSE (London School of Economics and Political Sciences). Roli kryesor i Kolegjit Universum është ligjerimi i programit nga profesoret lokal, dhe vleresimi, notimi dhe diploma, por edhe materiali ligjërues kontrollohet dhe administrohet totalisht nga stafi i Universitetit të Londrës, Programet Ndërkombëtare.

Pra Kolegji Universum e luan rolin e një instruktori për studentet Kosovarë qe të marrin diplomat e Universitetit të Londrës. Kolegji Universum nuk bënë as një lëshim të ndonjë certifikate ose diplome tek studentet. Studentët thjeshtë ndjekin ligjeratat në Kolegjin Universum, ligjerata këto të dërguara nga profesorët e Universitetit të Londrës, Programet Ndërkombëtare. Në objektet e Kolegjit Universum nuk do të mbahën provimet. Provimet do të mbahën në qëndren apo objektet e Këshillit Britanik në Kosovë me lokacion në Prishtinë. Këto provime pastaj dërgohen në Londër për të marrë vlerësimin nga profesorët e LSE-së.

Provimet pra kontrollohën dhe vleresohën nga akademikët/profesorët e LSE-së me arsye për të siguruar të njëjtin standard si vleresimet që bëhën për studentet që studjojnë në LSE. Provimet mbahën një herë në vit, në Maj / Qershor, në qendrat lokale në mbi 190 vende si dhe në Londër. Studenti do të paguan një tarifë për qendrën lokale të provimit.

Universiteti i Londrës, Programet Ndërkombëtare – Ekonomi, Menaxhim, Financë dhe Shkenca Sociale (Drejtimi Akademik nga LSE)

Universiteti i Londrës është me të vërtetë një nga universitetet më të mëdha të botës. Një federatë e 18-të Kolegjeve të klasit botëror dhe 10 institute të specializuara, reputacionin e saj te standardit te lartë akademik e ka ndërtuar përmes mësimdhënies dhe hulumtimeve të shquara të Kolegjeve të saj që nga viti 1836. Gradat akademike të Universitetit të Londrës janë të njohura ndërkombëtarisht nga ana e qeverive, universiteteve, punëdhënësve dhe organeve profesionale si grada të cilësisë më të lartë akademike.

Që nga viti 1858, përmes programeve ndërkombëtare të Universitetit të Londrës gradat akademik të Universitetit të Londrës kanë qenë të qasshme për studentët në të gjithë botën. Përgjatë viteve, shumë njerëz te jashtëzakonshem që kanë studiuar në Universitetin e Londrës nga programi ndërkombëtar kanë formuar botën tonë. Nga Ish studentët përfshihën shtatë nobelistë, udhëheqësit e vendeve të Komonuelthit, ministrat e qeverisë, autorë të njohur, akademikë, gjyqtarë dhe drejtuesit e biznesit. Sot, Universiteti i Londrës Programi Ndërkombëtar është me të vërtetë ndërkombëtar në karakter me mbi 52.000 studentë në më shumë se 190 vende te botes.

Drejtimi akademik për të gjitha kurset e ofruara përmes Universitetit të Londrës, Programeve Ndërkombëtare oftohet nga Kolegjet e Universitetit. Akademikët në këto Kolegje i zhvillojnë syllabuset, përgatisin materialet studimore, dhe janë përgjegjës për vlerësimin e studentëve. Kjo do të thotë që studentët përfitojnë nga rigoroziteti akademik dhe udhëheqje kërkimore të ndërmarra nga ana e Kolegjeve. Ajo gjithashtu siguron që standardi i bërë nga Programet Ndërkombëtare të studentëve është mbajtur në të njëjtin nivel si në standardin e bërë për studentët që studjojnë në njërin prej Kolegjeve të Universitetit.

Në rastin e kurseve universitare në Ekonomi, Menaxhim, Financave dhe Shkencave Sociale (EMFSS), drejtimi akademik është dhënë nga London School of Economics and Political Sciences (LSE).

LSE është një universitet i specializuar me një konsum ndërkombëtar dhe një shtrirje globale. Hulumtimi dhe mësimdhënia reflekton gjerësi te plotë të shkencave sociale, nga ekonomiku, politika dhe ligjin e deri tek sociologjia, antropologjia, kontabiliteti dhe financat. E themeluar në vitin 1895 nga Sidney dhe Beatrice Webb, LSE ka një reputacion të shquar jo vetëm për përsosmëri akademike, por edhe për angazhim të gjerë me botën e politikëbërjes, qeverisë dhe biznesit.

Pas përfundimit të suksesshëm të studimeve të tyre, studentët marrin një gradë akademike apo diplomë nga Universiteti i Londrës. Standardet e këtyre gradave akademike janë në të njëjtin nivel me standartet e gradave akademike të bëra për studentët që studjojnë në LSE. Certifikatat që studentët marrin permes diplomimit do të konstatojnë se studenti është regjistruar me Universitetin e Londrës dhe i’u ështe dhënë një diplomë nga Universiteti i Londrës. Ai gjithashtu do të deklarojë se provimet janë kryer nga LSE.

Gjej më shumë rreth Universitetit të Londrës Programet Ndërkombëtare në:

http://www.londoninternational.ac.uk

Programi është totalisht i bazuar në Broshuren për studime universitare në Ekonomi, Menaxhim, Financa dhe Shkenca Sociale për vitin 2013-2014 e publikuar nga Universiteti I Londrës, për Programet Ndërkombëtare, Perzgjedhje a lendeve bëhët nga Universiteti i Londrës në bashkëpunim me drejtuesin e programit, qe në këte rast është London School of Economics and Political Sciences. Kurrikula e programit është paraqitur më poshtë në tabelë. Ky program administrohet totalisht nga Universiteti i Londrës Programet Nderkombetare (University of London International Programmes) dhe se të gjitha vleresimet e studenteve bëhen nga profesoret e Universitetit të Londrës Programet Nderkombetare nën drejtimin akademik të London School of Economics and Political Sciences (LSE). Gjithashtu, vlenë të përmendet se kohëzgjatja e programit është 3 vite, por nese studentet nuk mund të perfundojnë këte program mbrënda 3 viteve, atëherë do të kene mundesinë për të vazhduar me studime deri në 8 vite. Me shumë informacione rreth programit, dhe për rezultatet e pritura të mesimnxënies mund ti gjeni në webfaqen e Universitetit të Londrës Programet Nderkombetare.

http://www.londoninternational.ac.uk/courses/undergraduate/lse/bsc-information-systems-management

Programi BSc Sisteme të informacionit dhe menaxhment
Niveli Bsc, Bacelor I Shkences
Regjistrim normal Regjistrim normal (3 vjet)
Niveli I programit Bacelor në shkencë
Institucioni Universiteti I Londrës, programe ndërkombëtare
Drejtimi Akademik London School of Economics and Political Studies (LSE)
Vendi i studimit Kolegj Universum Kosovë
Kurset/Kurset e Zgjedhura Ju lutem shihni faqen e strukturës së kurseve
Deadlines për aplikim Ju lutem shihni faqen e aplikimit
Diplomë të dyfishuar E mundur me pagesë shetsë

Përmbledhja e programit:

Kjo shkallë studion sisteme të informacionit si fenomene teknike dhe sociale. Ajo siguron aftësitë e nevojshme nga menaxherët në zgjidhjen e problemeve organizative dhe të biznesit duke përdorur informacionin dhe Komunikimit (TIK). Ajo gjithashtu do të sigurojë një kuptim më të gjerë të ndikimit social të teknologjisë, e cila është formësimin botën tonë sot.

Arsyetimi

Sistemi arsimor në Kosovë bazohet në bindjen se arsimi i lartë siguron themelin për të ardhmen e saj përmes zhvillimit social, ekonomik dhe mirëqenien e shtetit dhe të qytetarëve.

Programi do të përmbush disa prioritete të adresuara më poshtë:

 • Rritja Ekonomike – Ekonomia e sotme ka nevojë për ekspertizën e profesionistëve të fushës së Sistemeve të Informacionit dhe Menaxhimit për të mbështetur dhe për të nxitur rritjen ekonomike në Kosovë. Ky program do të përgatisë studentët që do të kenë ekspertizë të tillë.
 • Mundësia – Kostoja e ulët e taksave për shkollim e bën atë të përballueshme dhe të përshtatshme për studentët me shumicë – kjo është kur krahasohen studimet në Mbretërinë e Bashkuar si një student ndërkombëtar. Me këtë program studentët tanë marrin arsimim të klasit të lartë për çmime të arsyeshme dhe të përballueshme.
 • Qasja – programi i ofruar i mundëson studentëve që të kenë qasje në arsim në një institucion me reputacion ndërkombëtar, ndërsa në të njëjtën kohë duke kursyer për shpenzimet e tjera.
 • Përputhshmëria me deklaratën e misionit tonë – e cila është që të sigurojë cilësi të lartë, mundësi arsimore dhe shërbime të arritshme dhe të përballueshme për një Kosovar dhe studenteve ndërkombëtarë nëpërmjet përsosmërisë në mësimdhënie, mesimnxënies gjatë tërë jetës, hulumtimeve të aplikuara, dhe ndërtimit të partneritetit në mënyrë që studentët të  jenë të zhytur në mendime, të jenë të përgjegjshëm dhe qytetarë të suksesshëm dhe mbështetës të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe rajonit.

Bazuar në reputacionin e Universitetit të Londrës, Programeve Ndërkombëtare, dhe kërkesave në rritje të studentëve nga Kosova për të studjuar në një universitet britanik, dhe në veçanti të kurseve për IT, menaxhmenti jonë ka vendosur të aplikojë për kandidaturën për programin Sistemet e Informacionit dhe Menaxhim (BSc) që ofrohet nga Universiteti i Londrës, ProgrametNdërkombëtare nën drejtimin akademik nga London School of Economics (LSE).

A të përshtatet ky program ty?

 • Ky program të përshtatet nëse:
  • Dëshiron të studiosh sisteme të informacionit si fenomen social dhe teknik
  • Dëshiron të pervetëson aftësitë e nevojshme nga menaxherët në zgjidhjen e problemeve organizative dhe të biznesit duke përdorur informacionin dhe Komunikimit.
  • Dëshiron të pervetëson diturinë se si organizatat dhe shoqëria përdorin teknologjitë informative dhe komunikative.

Arsyjet për ta studiur këtë program:

 • Struktura e programit
  • Drejtimi i ka 12 kurse nëse rruga standarde e mësimit ndjekët dhe 9 kurse nëse The degree consists of 12 courses when taken through the Standard Route and 9 kurse në Rrugën për hyrje në diplomim.Kjo është një shkallë e dyfishuar ne sistemet e informacionit dhe te menaxhimit.
 • Prestigj dhe vazhdimi i karierës
  • London School of Economics and Political Science (LSE) ofron drejtim akademik për këtë program.LSE konsiderohet si një qendër akademik të shkëlqyer dhe inovativ në shkenca sociale.
  • Kjo diplomë do të pergatit për një karierë në sistemet e informacionit të menaxhimit, në ndonjë agjencion të Sofware-it, në konsulencë të menaxhimit të specializuar ne ICT dhe sisteme të informacionit.
 • Studim fleksibil me cmim të arsyeshëm
  • Keni mundësinë ta perfundoni programin në mes 3-8 vite. Pagesat paguhen gjate procesit të mësimit dhe jo përnjëherë

 BSc Sistemi informativ dhe Menaxhment
Viti 1  Viti 2 Viti 3
Kodi Obliative Kodi Obliative Kodi Obliative
IS1060 Hyrje ne sistemet e informacionit IS2062 Sistemet e informacionit per shzvillim dhe menaxhim IS3139 Inxhineri Software: Teoria dhe Aplikimi
MN1107 Hyrje ne biznes dhe menaxhment IS2138 Teknologjite e informacionit dhe komunikimit parimet dhe perspektiva IS3159 Projektet Hulumtuimi ne Sistemet e Informacionit
IS1168 Hyrje ne sistemet kompjuterike te arkitektures se programimit MN3075 Menaxhimi I burimeve njerezore IS3167 Menaxhimi dhe Inovacioni I e-Biznes
Zgjedhor
IR1011 Hyrje ne mardhenie nderkohembetare, OSE DV3165 Menaxhimi I zhvillimit, Ose MN3077 Menaxhment: Prespektivat nderkombetare dhe krahasuese, Ose
SC1021 Parimet e socilologjise SC2145 Metodat e Kerkimeve Sociale MN3141 Parimet e Mrketingut
 • Lëndet zgjedhore – do të  shqyrtohen dhe mund të pësojnë ndryshime eventuale në përputhje me programin e University of London International Programmes.

Nësejeni të interesuar – ju lutemi të na kontaktoni dhe të kërkojmë syllabuset për këto kurse.

Vini re:

 • Struktura e treguar më sipër duhet të konfirmohet sipas rregulloreve te vitit Akademik 2013-2014. Rregulloret gjithashtu përmbajnë detaje të plota mbi rregullat që qeverisin zgjedhjen e ndonjë kursi, duke përfshirë parakushtet (kurse të cilët duhet të pasur te kaluara).
 • Studentët tashme të regjistruar në program duhet të konsultojnë seksionin e tanishme të RregullorevetëUniversitetit të Londrës uebfaqja Ndërkombëtare.
 • Për të qenurit tëligjshëm për dhënien e një shkallë, duhet të përpiqet që nga të gjithë 12 kurseve të kalohen një minimum prej 10 (edhe pse kjo do të rezultojë në një rënie në brezin e klasës së dhënies sëshkallës). Në Rrugë të Hyrjës për diplomim, ju duhet të kalojë me sukses të gjitha 9 kurset të ligjshëm për dhënien e shkallës
 • Në vitin tuaj të parë të studimit ju duhet të demonstrojë kapacitetin për sukses në Nivelin 4 (100) kurse para se të vazhdoni në nivelin 5 (200) ose 6 (300) pervec se nëse ju keni marrë akreditimtë mësimit paraprak. Për më shumë informacione, ju lutemi të na kontaktoni.
 • Fletët e informacionit të kurseve përditësohen çdo vit dhe studentët duhen të sigurojnë që ata kan lexuar fletën e informacionit të saktë për vitin e tyre të studimit. Fletët e informacionit kursi për 2013-14 do të jetë në dispozicion nga mesi i vitit 2013.
 • Studentët mund të kalojnë në çdo moment në programet tona akademike. Për më shumë detaje mbi kalimin ju lutem shkoni te seksioni “Opcion Nryshimi”.
 • Në mënyrë që të marrin një diplomë shtesë nga Kolegji Universum, studentët duhen të përfundojnë një numër të kurseve shtesë. Përzgjedhja e kurseve shtesë do të zgjedhet në një takim me udhëheqësit e programeve tona akademike. Ju lutem shih seksionin e faqen tonë të internetit në programin dhe ofertat të kurseve.

Kurse Fakultative mbajtur në LSE në Londër:

Shkolla Verore LSE mbahet çdo vit, zakonisht nga fillim të korrikut deri në mesin e gushtit. Kjo ofron një gamë tëkurseve stimuluese dhe sfiduese, duke ju lejuar për të ndërmarrë një periudhë e studimit intensiv në fushat e interesit. Kjo do të jetë në dispozicion me një pagë shtesë.

Për më shumë informacion ju lutem referojuni:http://www.lse.ac.uk/collections/summerschool/

Cka nëse mua nuk më pëlqen programin ac sa kam menduar pas regjistrimit në Sistemet e Informacionit BSc dhe të menaxhimit?

 • Pasi ju pranoheni në këtë program, dhe ju gjeni se nuk është drejtim për ju, ju keni mundësinë për të kaluar në programet tona të akredituara në:
  • BA Biznes dhe Menaxhim
  • BSc Shkenca Kompjuterike
  • BA Administratë Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane
 • Nëse ju nuk pranoheni në programin e mësipërm në sistemet e informacionit të menaxhimit (për shkak se ju keni dështuar për të arritur rezultate të mira ne testin e gjuhes angleze IELTS, apo rezultatet e testit të maturës në lëndët sikur matematike ose anglisht), ju do të keni mundësinë të aplikoni për programet tona të mësipërme.
 • Ne do të llogaritim IECTS kreditë tuaja nga Universiteti i Londrës, Programeve Ndërkombëtare në programin tonë. Ju do të takoheni me drejtorin ose koordinatorin e programit për të diskutuar mundësitë tuaja për kalim në programet e mesipërme dhe kurset e mundshme shtesë që ju do të duhet të kaloni për ta ndryshuar programin.
 • Tarifat dhe pagesat për programet tona mund të gjenden në faqen tonë të internetit.
 • Strukturat e Programeve gjithashtu mund të gjenden në faqen tonë të internetit.

Kur ju vendosni të jeni gati, ju hyni në provime me shkrim të papara. Këto janë të vendosur dhe të shënuar nga akademikët tanë dhe sigurohet që puna juaj është vlerësuar me të njëjtin standard si Kolegji bazuara studentëve në LSE. Provimet mbahen një herë në vit, në maj / qershor, në qendrat lokale në mbi 190 vende si dhe në Londër. Ju do të paguani një tarifë për qendrën tuaj lokale të provimit (kjo tarifa do të ndryshojnë).

Për shumicën e kurseve, ju do të uleni tre orë për shkrimit (ose dy-orë për çdo gjys kursi). Për këto kurse një projekt apo punim është e rëndësishme dhe numërohet për vlerësim:

 • IS1060 Hyrje në sistemet e informacionit
 • IS3139 inxhinieri Software: Teoria dhe aplikimi
 • GY3157 Studimi i Pavarur gjeografike
 • IS3159 Projekt kërkimor në sistemet e informacionit.

Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha provimet do të zhvillohet në Këshillin Britanik në Kosovë, e vendosur në Prishtinë. Në mbledhjen e Këshillit Britanik në Kosovë, ju gjithashtu do të jeni në gjendje për ta bërë IELTS provimin. Qendrat botërore për ekzaminime mund ti gjeni këtu: Qendrat për ekzaminime botërore.

Të gjitha gazetat e provimit janë dërguar përsëri në Londër, LSE, dhe aty ata janë vlerësuar. Rezultatet do të jetë në dispozicion online shoqëruar me reagime. Studentët janë të këshilluar që pastaj të vijnë në Kolegjin Universum dhe diskutojnë reagimet e vlerësimit.

Më shumë informacion në lidhje me provimet dhe vlerësimet, ju lutem vizitoni:http://www.londoninternational.ac.uk/exams

Ose përndryshe na kontaktoni.

Çfarë të ndihmon gjatë viteve për ti kaluar provimet

 • Ndihma nga stafi Universum per procedurat e aplikimit
 • Studentët të furnizuara me manuale udhëzuese për mësimnxënie,  qasje për të mësuarit virtual të mësuarit dhe qasje në online bibliotekën e Universitetittë Londrës, Programe Ndërkombëtare.
 • Studentët do të marrin mësime shtesë nga Universitetin e Londrës Programe Ndërkombëtare
 • Studentët do të ndjekin ligjerata për çdo kurs nga profesorët tanë lokalë në kampusin tonë të Prishtinës Studentët do të kenë qasje në Universum Biblioteka dhe objekteve Kolegji Universum
 • Studentët do mbështeten me gjuhën dhe problemet e matematikës Universum nga stafi
 • Studentët do të mbështetet nga zyra Karrieres së Kolegjit Universum
 • Studentët (në qoftë se ata dëshirojnë të) mund të ndjekin ligjëratat e programeve akademike të Universumit
 • Studentët mund të marrin pjesë në klasa EFL UNIVERSUM (EFL =gjuha angleze si gjuhë e huaj)
 • Studentët do të marrin udhëzime nga Zyra e karrierës tonë që do të ndihmojnë me aplikimet për punë dhe shkrimin e CV-së.
 • Studentët do të marrin udhëzime për t’u  pranuar në program ( rreth provimit IELTS nëKëshillin Britanik në Kosovë)

Cilat janë kërkesat e hyrjes?

 • Testi i maturës duhet të kalohet. Mundësisht me nota të larta në lëndët kryesore: Anglisht, Matematike, Shqip, Shkenca, IT
 • Testi International English Language Testing System (IELTS) duhet të kalohet ku një rezultati i përgjithshëm prej së paku 6 është arritur me një minimum prej 5.5 në çdo nën-provë.
 • Test në gjuhën angleze si gjuhë e huaj (TOEFL), me një rezultat prej 580 (ose 237 në testin e kompjuterizuar) plus testi i gjuhës angleze me shkrim (TWE) me një rezultat prej 4.5 (ose një vlerësim prej 4.5 Shkrim në testin e kompjuterizuar).
 • Matematikë dhe Anglisht – notatë larta në shkollë të mesme

Për kërkesat hollësishme për pranimin në program,ju lutem vizitoni Am I Qualified (A jam i kualifikuar)? Neni nga Universiteti i Londrës Programeve Ndërkombëtare. Për dokumentacion të detajuar mbi kualifikimet për pranim ju lutem shikoni kualifikimet e pranueshme [PDF]

Ju mund të aplikoni për kursin IELTS dhe provimin nga Këshilli Britanik në Kosovë

Për më shumë informacion, ju lutemi të vini dhe të bisedoni me ne ose të na kontaktoni.

Sa kushtojnë të gjithat?

Kolegji Universitar UNIVERSUM

Detaje të kontaktit

Veterrniku p.n. 10000,

Prishtina,

Kosovo

Email info@universum-ks.org

Tel. +381 38 544 210

Datat e aplikimeve dhe vendet e mesimit

PER INFORMATA TE METUTJESHME JU LUTEM TE NA VIZITONI OSE TE NA KONTAKTONI: 

Close