• Language
  • +377(44)-144-062

Studio vitin e tretë në Grimbsy University

Studio vitin e tretë në Grimbsy University
Marrëveshje me Grimsby University Center në Angli.

 

Në bazë të marrëveshjës në mes të Universum dhe Grimsby, ofrohen DY bursa për studim në Grimsby University Center ne Angli.

Të gjithë studentët që kanë përfunduar vitin e tretë e që kanë nivel të shkëlqyeshëm të gjuhës angleze, mund të transferojne vitin e tretë në Grimsby dhe të marrin diplomë nga University of Hull!

Bursa mbulon 80% të kostos së vitit akademik, studentet duhet të paguajnë vetëm 2,000 funta në vend të 11,000 funtave!

Studio dy vite në Kosovë dhe një vit në Angli, merr diplomë nga Grimsby University Center në Angli.

Për më shumë informata kontakto zyrën ndërkombëtare.

Close