• Language
  • +377(44)-144-062

Studio vitin e tretë në Middlesex University

Studio vitin e tretë në Middlesex University

Marrëveshje me Middlesex University

Kolegji Universum ka nënshkruar marrëveshje me Middlesex University nga Anglia për të Ju mundësuar studentëve nga departamenti Biznes dhe Menaxhment të tranferohen vitin e tretë të studimeve në Middlesex University dhe të marrin diplomë nga ky universitet.

Studio dy vite në Kosovë dhe një vit në Angli, merr diplomë nga Middlesex University.

Për më shumë informata kontakto zyrën ndërkombëtare.

 

Close