fbpx

Teknik Dentar - BA profesional

Teknik dentar është një ndër programet më të reja dhe shumë të kërkuara. Profesionistët e kësaj fushe kanë bashkëpunim të ngushtë me dentistët, ortodontët për vendosjen e protezave ose implanteve. Teknikët dentarë ndërtojnë paisjet si proteza dentare, ura, kurora, bazuar në përshtypjet e dentistëve dhe higjienës dentare të dhëmbëve të pacientit. Teknikët dentarë kryesisht nuk kanë kontakt të drejtpërdrejtë me pacientin, mirëpo ndërlidhen në punë bazuar në udhëzimet e dentistëve.

Programi për Teknik Dentar

 

Semestri#KodiLëndaECTSKohëzgjatjaKategoria

 

 

 

 

 

 

Semestri 1

1TD0001Anatomia dhe Fiziologjia Orale5.001SObligative
2TD0002Proteza të plota I5.001SObligative
3TD0003Hyrje në Kimi4.001SObligative
4TD0004Hyrje në teknologjinë dentare4.001SObligative
5TD0005Hyrje në Stomatologji4.001SObligative
6TD0006Ortodoncia I6.001SObligative
7TD0007Gjuhë Gjermane4.001SZgjedhore
8TD0008Gjuhë Angleze4.001SZgjedhore
9TD0009Shëndeti Publik Dentar4.001SZgjedhore
10TD0010Sociologjia4.001SZgjedhore

 

 

 

 

 

 

 

Semestri 2

11TD0011Protezat e plota II5.001SObligative
12TD0012Riparimi dhe modifikimi i protezave dhe aparate3.001SObligative
13TD0013Mikrobiologjia dhe Infeksioni Kontrolli5.001SObligative
14TD0014Ortodoncia II6.001SObligative
15TD0015Etika, Praktika dhe Komunikimi Efektiv4.001SObligative
16TD0016

Stomatologji Parandaluese dhe Dentare

Shëndeti Publik

3.001SObligative
17TD0017Aftësitë e të shkruarit4.001SZgjedhore
18TD0018Gjuhë Gjermane4.001SZgjedhore
19TD0019Gjuhë angleze4.001SZgjedhore
20TD0020Burimet Njerëzore4.001SZgjedhore

 

 

 

 

 

 

Semestri 3

21TD0021Anatomia orale dhe dhëmbi4.001SObligative
22TD0022Materialet dhe Instrumentet Dentare6.001SObligative
23TD0023Proteza parciale akrilike5.001SObligative
24TD0024Kurora dhe Ura I6.001SObligative
25TD0025Statistikat5.001SObligative
26TD0026Zhvillimi i jetëgjatësisë4.001SZgjedhore
27TD0027Të folurit publik efektiv4.001SZgjedhore
28TD0028Gjuhë Gjermane4.001SZgjedhore
29TD0029Gjuhë Angleze4.001SZgjedhore
30TD0030Kardiologjia4.001SZgjedhore

 

 

Semestri 4

31TD0031Paradontologji7.001SObligative
32TD0032Patologji Orale për Teknolog Dentar4.001SObligative
33TD0033Aftësi studimi2.001SObligative
34TD0034Proteza të pjesshme6.001SObligative

 

 

 

 

 

 

 

Semestri 4

35TD0035Kurora dhe Ura II6.001SObligative
36TD0036Stomatologji Komunitare5.001SZgjedhore
37TD0037Urgjenca Mjekësore në Stomatologji5.001SZgjedhore
38TD0038Gjuhë Angleze5.001SZgjedhore
39TD0039German Language5.001SZgjedhore
40TD0040Lidershipi5.001SZgjedhore

 

 

 

 

 

 

 

Semestri 5

41TD0041Epidemiologjia dhe Komuniteti Diagnoza5.001SObligative
42TD0042Hyrje në CAD/CAM4.001SObligative
43TD0043Seminari i Teknologjisë Dentare5.001SObligative
44TD0044Implante fikse të lëvizshme4.001SObligative
45TD0045Ruajtja e shëndetit dhe sigurisë në punë3.001SObligative
46TD0046Menaxhimi i Shëndetit Oral te Popullsitë me nevoja të veçanta5.001SObligative
47TD0047Komunikimi dhe Menaxhimi i Shëndetit5.001SZgjedhore
48TD0048Marketingu Dixhital5.001SZgjedhore
49TD0049Gjuhë Angleze5.001SZgjedhore
50TD0050Gjuhë Gjermane5.001SZgjedhore
51TD0051Sipërmarrja në Industrinë e Shëndetit5.001SZgjedhore

 

 

Semestri 6

52TD0052

Metodologjia e Kërkimit në Stomatologji

Teknologjia

4.001SObligative
53TD0053Orët klinike/Praktika16.001SObligative
54TD0054Tema/Projekti përfundimtar10.001SObligative
 Githësej / Total263.0054 

SI MUND TË APLIKONI PËR BURSË NDËRKOMBËTARE

Çdo student i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

 Studentët e programit “Teknik Dentar” në Kolegjin Universum praktikojnë profesionin e tyre gjatë tri viteve të studimit në laboratorët më inovativ në Kosovë, të gjitha paisjet dhe mjetet e siguruara brenda kampusit të Kolegjit. 

 

Programi do t’ju ofrojë studentëve njohuri dhe aftësi të integruara në promovimin e shëndetit oral, sjelljes së shëndetit oral, higjienës orale, administrimit të shëndetit oral, kujdesit shëndetësor oral dhe kujdesit parandalues oral. Programi përfshin elemente teorike, praktike dhe klinike, si dhe lëndë në teori shkencore dhe metoda të hulumtimit.

Qëllimi është që t’i përgatisë studentët të punojnë si teknikë dentarë në spitale, në kujdesin gjeriatrik, kujdesin parësor dhe qendrat ditore në Kosovë. Kolegji Universum përpiqet të krijojë një mjedis mësimi në të cilin secili i diplomuar i programit teknik dentar është i pajisur me njohuritë, aftësitë dhe vlerat për të siguruar kujdesin dental për pacientët, së bashku me një ndjenjë të përgjegjësisë ndaj vetes, komunitetit dhe profesionit.

Kriteret minimale për pranimin e një studenti në programet akademike të Kolegjit Universum janë :

  • Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses shkollën e mesme
  • Studenti duhet të ketë kaluar testin kombëtar (matura)

Përveç kësaj, që të regjistrohen në programin tonë, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikatë lindje
  • Diploma dhe certifikata e shkollës së mesme
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.