fbpx

Universiteti Partner i Kolegjit Universum “Vilniaus University of Applied Science” nga Lituania, fton të gjithë studentët e Programit Biznes Menaxhment të Kolegjit Universum, Niveli Bachelor dhe Master të marrin pjesë në Konferencën Shkencore Studentore. 

Konferenca do të mbahet ONLINE me 22 Prill 2021. Regjistrimi për pjesëmarrje bëhet deri në 12 Prill 2021.
Poashtu afati i fundit për dorëzimin e punimeve të finalizuara është 12 Prill në e-mail [email protected]
Më shumë informacion, si dhe formularin e regjistrimit dhe kërkesat për artikujt mund të gjenden në https://en.ekf.viko.lt/

Qëllimi kryesor i organizimit të konferences:

 1. Të promovojë zhvillimin e biznesit të bazuar në njohuri, shkencë dhe inovacion;
 2. Për të nxitur një kulturë të sipërmarrjes dhe menaxhimit;
 3. Për të thelluar njohuritë ekonomike, të biznesit dhe të menaxhimit, për të zhvilluar iniciativën e studentit, kreativitetin dhe sipërmarrjes.

Temat e konferencës:

 1. Sfidat e Menaxhimit të Shkencës dhe inovacionit në Lituani dhe në botë.
 2. Trendet e zhvillimit ekonomik në Lituani dhe në vendet e huaja.
 3. Zhvillim i qëndrueshëm në një mjedis biznesi në ndryshim.
 4. Zbatimi i politikës së ekonomisë rrethore.
 5. Mundësitë dhe kërcënimet e krijimit të biznesit të vet.
 6. Sfidat e dixhitalizimit ekonomik.
 7. Promovimi i sipërmarrjes dhe krijimtarisë.
 8. Problemet e papunësisë së të rinjve dhe punësimit.
 9. Zbatimi i inovacionit në biznes.
 10. Analiza e performancës në kompani.
 11. Çështjet e teknologjisë, biomjekësisë, industrive inxhinierike.

Komiteti Shkencor i konferencës:

Kryetari: Dr. Artūras Vitas , Vilniaus kolegija / Universiteti i Shkencave të Zbatuara, Profesor i Asociuar.

Anëtarët:

 1. Romantė Bučienė, President i Shoqatës Lituaneze të Mësuesve të Ekonomisë.
 2. Dr. Dainora Gedvilaitė, Vilniaus kolegija / Universiteti i Shkencave të Zbatuara, Profesor i Asociuar.
 3. Dr. Giedrė Lapinskienė, Universiteti Teknik i Vilnius Gediminas, Fakulteti i Menaxhimit të Biznesit, Profesor i Asociuar.
 4. Dr. Neringa Slavinskaitė, Vilniaus kolegija / Universiteti i Shkencave të Zbatuara, Profesor i Asociuar.
 5. Dr. Erstida Ulvidienė, Universiteti i Vilnius, Fakulteti i Ekonomisë dhe Administrimit të Biznesit, Profesor i Asociuar.

Të gjithë artikujt do të shqyrtohen nga Komiteti Shkencor i konferencës.

Për më shumë informata kontakto direkt me Prof. Qëndresa Kukaj <[email protected]> dhe
Prof. Valdrin Dervishaj <[email protected]>.