fbpx

Kolegji Universum hap thirrjen për aplikim për bursa për studentë e infermierisë për shkëmbim studentor në Kaunas University of Applied Sciences në Lituani, në kuadër të programit të Komisionit Europian, Erasmus+ Credit Mobility. Shkëmbimi i studentëve do të bëhet në semestrin pranveror 2021. 

Kaunas University of Applied Science në Lituani renditet e dyta në rangun e përgjithshëm, të Universiteteve në Lituani. 

Informata mbi shkëmbimin:

Kriteret e nevojshme për aplikim për studentët:

 1. Përfundimi i të paktën një semestri (5 provime të përfunduara) në Kolegjin Universum
 2. Puna vullnetare dhe pjesëmarrja aktive në organizimet e ndryshme në Universum
 3. Nota mesatare të paktën 7.0

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 1. Testi (Certifikimi) i gjuhës Angleze – Anglia Examination, niveli B1
 2. Transkipta e notave në Gjuhë Angleze
 3. Kopje e pasaportës
 4. 1 fotografi të formatit të pasaportës (300pix; size – 3*4 cm; file – .jpg)
 5. CV në Gjuhë Angleze
 6. Letër Motivimi në Gjuhë Angleze

Aplikimi bëhet online përmes këtij linku:https://forms.gle/vGxJjKgAodQw8dcR7

Vetëm studentët që kalojnë në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë nga komisioni. Përparësi në aplikim kanë studentët të cilët nuk janë përfitues të ndonjë burse paraprake nga Kolegji Universum.

Studentët e përzgjedhur për bursë duhet të nënshkruajnë Aneks Kontratën dhe Kontratën Mësimore.

Kriteret e përzgjedhjes:

 1. Suksesi akademik (40%)
 2. Niveli i gjuhës angleze (40%)
 3. Suksesi në intervistë (20%)
 4. -10 për cdo aplikim të mëhershëm
 5. +10 për studentët me nevoja të vecanta (e dokumentuar)
 6. -10 në rast aplikimi për studime dhe internship në të njejtën kohë