Master of Global Management

Master of Global Management (MGM)​

UNI – Universum International College fuqizohet dhe menaxhohet nga Arizona State University, Universiteti më i madh publik në SHBA dhe nr. #1 për inovacion, duke iu ofruar kështu studentëve arsimim të klasit botëror

Master of Global Management - MGM është një program i masterit që ofrohet përmes Thunderbird School of Global Management të Arizona State University. Kjo diplomë pasuniversitare është një kryqëzim midis Biznesit Global, Politikës Publike dhe Çështjeve Ndërkombëtare. MGM konsiderohet si diploma më inovative e lidershipit dhe sipërmarrjes për profesionistët që kërkojnë një karrierë në organizatat më të mira globale. Programi bazohet në një bazë të fortë të mësimeve tradicionale të administrimit të biznesit dhe shton aftësitë e industrisë 4.0 si transformimi dixhital, qëndrueshmëria/ESG, diversiteti dhe gjithpërfshirja, sipërmarrja dhe inovacioni.

Rreth planprogramit të Master of Global Management

Kush mund të aplikoj?

Datat dhe Afatet e Rëndësishme

Fillimi i programit Afati për aplikim Fillon
Gusht
30 mars 2024
22 gusht 2024
Janar
30 Tetor 2025
13 janar 2025

Zbulo mundësitë e karrierës

Programi i Master of Global Management (MGM) është krijuar për të ndihmuar studentët të zhvillojnë aftësitë e zgjidhjes së problemeve të menaxhimit global dhe të përmirësojnë aftësinë e tyre për të menaxhuar dhe punuar me njerëz nga një përhapje e gjerë e prejardhjeve në një kontekst global.

89% e Studentët e MGM janë të punësuar pas 6 muajve të diplomimit

Profesionet

Konsulent për biznese
Programi i Udhëheqjes Globale me performancë të lartë VP bashkëpunëtor global
Menaxher Operacional
Menaxher i Zinxhirit të Furnizimit Global