Akreditimi dhe antaresimi

Akreditimi dhe Anëtarësimi

Akreditimi dhe Anëtarësimi

Universum International College është akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim – AKA për herë të parë nëvitin 2009 dhe është riakredituar në vitin 2022 për një periudhë 5 vjeçare, për studimet Bachelor dhe Master. Gjithashtu, Universum International College është i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës. Për më shumë shih raportet e akreditimit.

Anëtarësimet

Rankimet

Një ndër 1000 kolegjet më të mira në botë!

Universum International College është vlerësuar ndër 1000 Kolegjet më të mira në botë nga Agjencia Franceze Eduniversal. Kjo e bën Universum International College të hyjë në 3% të grupit elitë të universiteteve të biznesit në botë.

Programi Master i Universum International College renditet i 16 në Evropën Lindore (pas Universitetit të Lubjanës dhe Varshavës) dhe në Top 200 programet më të mira në botë.

Listën e programeve të renditura e gjeni këtu. http://www.best-masters.com/ranking-master-general-management-in-eastern-europe.htm l