Diplomë e dyfishtë ndërkombetare

diplomat e dyfishta ndërkombëtare

Bachelor dhe Master

Fillo studimet Bachelor dhe Master në UNI - Universum International College dhe Transfero studimet në vitin e fundit dhe merr diplomë të dyfishtë në njërin nga universitetet partnere ndërkombëtare në SHBA, Gjermani, Angli, Finlandë apo Lituani.