Programet Master

Programet e Studimeve Master

Programet e studimeve Master që ofron UNI - Universum International College zgjasin 2 vite dhe përmbajnë 120 kredi ECTS, në rast se shkollimi paraprak ka qenë sistem 3 vjeçar me 180 kredi ECTS. Pas përfundimit të studimeve Master, grada që fiton studenti është Master i Arteve (MA) ose Master i Shkencave (MSc).

Programet Master të Universum International College nga EDUNIVERSAL janë renditur në mesin e 16 programeve më të mira Master, të ofruara në Evropën Juglindore.

Free

MSc. në Zhvillimi i Qëndrueshëm i Sistemit të Prodhimit të Ushqimit

Intermediate
What you'll learn
Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli, Finlandë dhe Lituani)
Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi
Free

MA në Diplomaci

Intermediate
What you'll learn
Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli, Finlandë dhe Lituani)
Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi
Free

MA në Menaxhment

Intermediate
What you'll learn
Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli, Finlandë dhe Lituani)
Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi
Free

MSc. në Shkencë e të Dhënave

Intermediate
What you'll learn
Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli, Finlandë dhe Lituani)
Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Studime Duale - Studim & Punësim

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET

Universum International College në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:

  • Financim 100% të studimeve për 2 vite
  • Punë praktike që nga viti i parë
  • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 221 universitete në 26 shtete të Evropës
  • Punësim i garantuar pas diplomimit

Fito BURSË për 2 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar më poshtë.

Apliko këtu

Universum International College ofron bursa për
Studime Duale me këto kompani: