Lëndë direkt nga Thunderbird School of Global Management

Lëndë direkt nga Thunderbird School of Global Management

Në kuadër të bashkëpunimit në mes UNI – Universum International College dhe Arizona State University, studentët e UNI kanë qasje direkte në lëndët online të ofruara nga Thunderbird School of Global Management, shkolla lidere në botë për ‘Global International Trade’.

Këto lëndë do t’i ndihmojnë studentët që t’i realizojnë aspiratat ndërmarrëse dhe të përparojnë në karrierë pavarësisht nëse studentët janë duke filluar një biznes, duke kërkuar një ngritje në detyrë ose duke aplikuar për mundësi të reja. Lëndët eksplorojmë shumë tema me fokus në dinamikën globale, me strategji të testuara të shekullit të 21-të për krijimin e vlerës në ndërmarrjet e reja dhe ekzistuese në të gjithë sektorët.

Studentët të cilët me sukses përfundojnë këtë lëndë certifikohen ekskluzivisht nga Thunderbird School of Global Management.

Lëndët për nivelin Master

Lëndët për nivelin Bachelor

BachelorsDegreeHero copy

Principles of Global Management

S26_Shalaika Lewis_Asian HL_1400x700_C

Principles of Global Accounting

OBGM Hero Temporary

Principles of Global Marketing

OBSIT Hero Temporary

Big Data in the Global Economy

S28_Brian Acosta_1440x700_C

Global Entrepreneurship

Lëndët për shkollat e mesme

Mbi 200 studentë ndjekin lëndë me kredi të transferueshme