ASU English Immersion (Programet e Gjuhës Angleze)

ASU English Immersion

Çka është ASU English Immersion?

Programi i gjuhës angleze është zhvilluar për studentë me nivele të ndryshme të gjuhës angleze. Në çdo nivel, studentët do të mësojnë dhe përmirësojnë katër kompetencat thelbësore të leximit, shkrimit, dëgjimit dhe të folurit. Kur aplikoni për English Immersion, ju do të zgjidhni të mësoni në programin e gjuhës angleze në programin online (Online Immersion) ose në kampus në SHBA (Campus Immersion)


Së pari studentët bëjnë një test për të përcaktuar se në cilin nivel të fillojnë studimet në anglisht. Ka gjashtë nivele dhe duhen tetë javë për të përfunduar çdo nivel. Mësimi afatshkurtër, 4-javor është i disponueshëm për të gjithë studentët. Kur përfundon nivelin më i lartë i programit të gjuhës angleze me një notë kaluese B- (80%) ose më lartë, studentët do të marrin një certifikatë që do t’i plotësojë kërkesat e gjuhës angleze për pranim në Universitetit Shtetëror të Arizonës.


Studentët e UNI – Universum International College mësojnë anglisht duke përdorur të njëjtat materiale që Universiteti Shtetëror i Arizonës përdor në SHBA.

Si përfitojnë studentët?

  • Reputacion me cilësi të lartë: kur ndjekin këtë program, studentët janë pjesë e një prej programeve më të njohura dhe inovative të anglishtes në botë.
  • Nuk kërkohet TOEFL: Ky program i gjuhës angleze  është një alternativë ndaj provimit TOEFL, IELTS ose PTE.
  • Studentët mund të zgjedhin rrugën e tyre: programe fleksibël, studime afatshkurtra me specializimi në biznes, komunikim, STEM dhe shkenca sociale.
  • Në kampus ose në internet: ligjërata në kampus në Universitetin Shtetëror të Arizonës në Tempe, Arizona ose në internet nga kudo në botë.