ASU Global Exchanges (Shkëmbime ndërkombëtare studentore)

ASU Global Exchange

Çka është ASU Global Exchange?

ASU Global Exhange është një program në të cilin studentët e UNI – Universum International College studiojnë në një universitet tjetër në botë për një ose dy semestra. Programi u ofron studentëve një përvojë transformuese dhe aventurë ndërkombëtare gjatë qëndrimit në institucionin tjetër. Ata do të ekspozohen ndaj kulturave dhe shteteve të reja, sidomos jashtë Evropës.

Si përfitojnë studentët?

  • Studentët diplomohen me një mentalitet global, të përgatitur dhe me aftësi për të pasur sukses në tregun ndërkombëtar.
  • Studentët jo vetëm fitojnë njohuri të reja për një kulturë të re, por gjithashtu lënë gjurmë duke ndarë njohuritë e tyre me studentët amerikan.
  • Studentët krijojnë shoqëri të reja dhe transformojnë mënyrën se si mendojnë, ndërveprojnë dhe punojnë.
  • Studentët ekspozohen ndaj njohurive globale, vendeve dhe kulturave të reja.
  • Studentët takohen dhe ndërveprojnë me studentë të tjerë nga e gjithë bota.