Certifikata “What is Innovation?”

Certifikata “What is Innovation?”

Çka është certifikata “What is Innovation?”

A e dini se çfarë do të thotë të jesh "novator"? Si mund të ndihmojë inovacioni të ndryshojë shoqërinë tonë? Në këtë program online, "Çfarë është Inovacioni?" i ofruar nga partneri ynë, Universiteti Shtetëror i Arizonës, studentët do të thellohen në konceptin e inovacionit, do të vlerësojnë teknologjitë digjitale në zhvillim, do të zhvillojnë korniza për inovacionin në kontekste të ndryshme dhe do të gjejnë zgjidhje për të rritur pjesëmarrjen në inovacion. Kur përfundon programi, studentët marrin një certifikatë nga Universiteti Shtetëror i Arizonës.

Si përfitojnë studentët?

  • Mësimi dhe eksplorimi i konceptit të inovacionit me profesorë nga universiteti numër 1 më inovativ në SHBA,
  • Përmbajtja e programit dhe rezultatet janë të dizajnuara për të qenë të transferueshme në industri të shumta si inxhinieri, biznes, etj,
  • Certifikatë e personalizuar e marrë direkt nga Arizona State University,
  • Opsione fleksibël të të mësuarit; studentet zgjedhin kohën e përshtatshme të mësimit,
  • Mundësi ekskluzive për të ndjekur mësime virtuale nga profesorë nga Shkolla e ASU për të Ardhmen e Inovacionit në Shoqëri (ASU’s School for the Future of Innovation in Society).

Përmbajtja

Moduli 1

Organizimi për të shpikur
Organizimi i inovacionit në kontekstet historike dhe ekonomike
Vlerësimi i teknologjive dixhitale dhe ndikimet e tyre

Moduli 2

Burimet tradicionale dhe të reja të inovacionit
Kornizat për inovacion në kontekste të ndryshme
Vlerësimi i teknologjisë së re si një shpikje shkatërruese

Moduli 3

Barazia, inovacioni dhe e ardhmja
Roli i inovacionit në përkeqësimin e pabarazisë
Marrëdhënia ndërmjet inovacionit organizativ dhe shfaqja e teknologjive të reja