Global Signature Courses

ASU Global Exchanges

Çka janë Global Signature Courses?

Global Signature Courses janë pjesë e lëndëve të UNI – Universum International College të cilat ofrohen në modalitet të përzier me universitetet tjera partnere dhe që janë të pasuruara me përmbajtje nga Universiteti Shtetëror i Arizonës. Këto lëndë ligjërohen nga profesorët e UNI dhe plotësohen nga të paktën dy orë interaktive të sinkronizuara me profesorë tjerë ndërkombëtar nga universitetet tjera partnere.

Si përfitojnë studentët?

 • Kurrikulë e zgjeruar, me përmbajtje moderne dhe tërheqëse që është e pasuruar nga përmbajtja e Universitetit Shtetëror të Arizonës.
 • Lëndë të ofruara online, me sesione interaktive nga profesorët vendor dhe të plotësuara nga ata ndërkombëtar.
 • Së paku dy sesione të ofruara nga ligjërues ndërkombëtar nga dy institucione tjera do të përfshihen në secilin lëndë.
 • Keto lëndë sigurojnë një lidhje të shtuar ndërmjet institucioneve tjera ndërkombëtare si dhe një bashkëpunim të zgjeruar e të qëndrueshëm ndërmjet stafit akademik që shkon përtej këtyre lëndëve.
 • Studentët angazhohen me student tjerë ndërkombëtarë.

Ligjëruesit

 1. Jairus Diesta Espiritu 
 2. Arianit Krypa 
 3. Luis Alberto 
 4. Shqipe Gerguri 
 5. Daniyar Medetov 
 6. Filip Ruxho 
 7. Juan Francisco
 8. Donjeta Zejnullahu