ASU Summer Programs (Shkollat Verore)

Shkollat verore nga universitetet partnere të
Arizona State University

Të gjithë studentët e UNI – Universum International College mund të marrin pjesë në shkollat verore afatshkurtra të ofruara nga universitetet partnere të Arizona State University. Programet fokusohen në integrimin e përmbajtjes akademike me aktivitete praktike duke u ofruar studentëve një përvojë kulturore dhe, njëkohësisht, të pasur me përmbajtje akademike.

Si përfitojnë studentët?

  • Studentët e UNI kanë mundësinë të njoftohen me një kulturë të re dhe duke ndarë njohuritë e tyre.
  • Studentët krijojnë kontakte të reja dhe transformojnë mënyrën se si mendojnë, ndërveprojnë dhe punojnë.
  • Studentët fitojnë ekspozim ndaj njohurive globale, vendeve dhe kulturave të reja.
  • Studentët përmirësojnë aftësitë e tyre në gjuhën angleze përmes një përvoje të të mësuarit multikulturor.

Lista e shkollave verore

Global Sustainable Challenges në Ekuador: AMAZON dhe GALAPAGOS - UIDE, Ekuador