ASU Summer Programs (Shkollat Verore)

Shkollat verore

Çka janë ASU Summer Programs?

Studentët e UNI – Universum International College marrin pjesë në programet verore afatshkurtra të ofruara nga rrjeti i institucioneve anëtare të Universitetit Shtetëror të Arizonës. Programet fokusohen në integrimin e përmbajtjes akademike me aktivitete praktike duke u ofruar studentëve një përvojë kulturore kuptimplotë dhe e pasur me përmbajtje akademike.

Si përfitojnë studentët?

  • Studentët e UNI kanë mundësinë të njoftohen me një kulturë të re dhe duke ndarë njohuritë e tyre.
  • Studentët krijojnë lidhje të reja dhe transformojnë mënyrën se si mendojnë, ndërveprojnë dhe punojnë.
  • Studentët fitojnë ekspozim ndaj njohurive globale, vendeve dhe kulturave të reja.
  • Studentët përmirësojnë aftësitë e tyre në gjuhën angleze përmes një përvoje të të mësuarit multikulturor.

3. Programet

Global Sustainable Challenges në Ekuador: AMAZON dhe GALAPAGOS - UIDE, Ekuador