Self-paced certificates (Certifikime online)

Trajnime dhe punëtori nga Arizona State University

Në kuadër të lëndëve në UNI - Universum International College ofrohen edhe trajnime e punetori online direkt nga Arizona State University. Studentët që me sukses përfundojnë kursin marrin certifikatë të njohur ndërkombëtarisht dhe i shtohet tek vlerësimi për notë në lëndën përkatëse.

Ofrohen më shumë se 250 trajnime dhe punëtori në fusha të ndryshme. Studentët e UNI-Universum International College mund ti ndjekin pa pagesë dhe me orar fleksibil/online

Lista e trajnimeve online

teaching online

Foundations for Excellence in Teaching Online

Basic Python Programming for Business Analytics

Fundamentals of Circular Economy

Understanding Data Sources

Inclusive Mindset: Tools for Building Positive Team Culture

Planning for Healthy and Happy Communities