Programet Master

Master programs

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit me Arizona State University, një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Programet e UNI janë të pasuruara me përmbajtje, materiale edhe metoda të vlerësimit direkt nga Universiteti Shtetëror i Arizonës. Mbi të gjitha ne sigurojmë që studentët tanë të marrin një kurrikulë arsimore në përputhje me standardet më të avancuara të vendosura nga ky institucion i njohur ne nivel global. Eksploroni programet e ndryshme të të ofruara nga UNI, secila e projektuar me përpikëri për të ofruar një përzierje unike të bazës teorike dhe përvojës praktike, si rezultat i partneritetit midis UNI dhe Universitetit Shtetëror të Arizonës.

The Master study programs offered by UNI - Universum International College last 2 years and contain 120 ECTS credits, in case the previous education was a 3-year system with 180 ECTS credits. After completing the Master's studies, the degree that the student earns is Master of Arts (MA) or Master of Science (MSc).

The Universum International College Master's programs by EDUNIVERSAL are ranked among the 16th best Master's programs offered in Southeast Europe.

Free

MSc. in Sustainable Development of Food Production System

Intermediate
What you'll learn
Professional Practice and Employment through dual studies
International double degree with one of the partner universities (Germany, England, Finland and Lithuania)
Study with full SCHOLARSHIP in one of the 28 EU countries and Turkey
Free
Intermediate

MA in Diplomacy

Free

MA in Diplomacy

Intermediate
What you'll learn
Professional Practice and Employment through dual studies
International double degree with one of the partner universities (Germany, England, Finland and Lithuania)
Study with full SCHOLARSHIP in one of the 28 EU countries and Turkey
Free

MA in Management

Intermediate
What you'll learn
Professional Practice and Employment through dual studies
International double degree with one of the partner universities (Germany, England, Finland and Lithuania)
Study with full SCHOLARSHIP in one of the 28 EU countries and Turkey
Free

MSc. in Data Science

Intermediate
What you'll learn
Professional Practice and Employment through dual studies
International double degree with one of the partner universities (Germany, England, Finland and Lithuania)
Study with full SCHOLARSHIP in one of the 28 EU countries and Turkey
Student experience with Arizona State University

Dual Studies - Work & Study

STUDIES FUNDED BY BUSINESSES

Universum International College, in collaboration with partner companies, offers dual studies that are based on the German concept, enabling students to benefit:

  • 100% financing of studies for 2 years
  • Professional internship from the first year
  • Semestral exchange with full scholarship in 221 universities, 26 European countries
  • Guaranteed employment after graduation

Win a SCHOLARSHIP for 2 years of study and start your career now by applying here.

Universum International College offers scholarships for
Dual studies with these companies: