Për ne

UNI - Universum International College

UNI - Universum International College powered by Arizona State University është institucion i arsimit të lartë që ofron studime Bachelor dhe Master. Është i akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim dhe ka marrë vlerësimin më të lartë nga ekspertët ndërkombëtarë të akreditimit. Universum International College është i njohur për sfondin akademik të kualifikuar, hapësirat për hulumtim dhe eksperiencat ndërkombëtare që u ofrohen studentëve dhe stafit akademik.

Our mission

Misioni i UNI – Universum International College është të mbështesë studentët tanë që të bëhen qytetarë të mirë, liderë të suksesshëm dhe mendjehapur dhe të përparojnë në Revolucionin 4.0, epokën digjitale dhe të globalizuar.

Ne e bëjmë këtë duke ofruar trajnime akademike dhe jetësore një-në-një, duke i vendosur studentët tanë dhe të mësuarit në qendër në një mjedis inovativ, digjitalisht të avancuar, që nxit kreativitetin, kërkimin, punën ekipore, inovacionin dhe mentalitetin ndërmarrës. Angazhimi ynë me cilësinë, përsosmërinë e ligjëruesve dhe kërkimin e aplikuar ndërton bazat për një komb dhe rajon të fortë dhe vigoroz.

Misioni i UNI – Universum International College është i ndërtuar mbi shtyllat e mëposhtme strategjike:

I. Studentët dhe Mësimi në Qendër
II. Përmirësimi i Cilësisë
III. Inovacioni dhe Ndërmarrësia
IV. Transformimi Digjital
V. Ndërkombëtarizimi

Values

Academic excellence

Innovative learning and academic freedom.

Innovation

Independence to express yourself freely, creativity and entrepreneurship.

Integrity and responsibility

Transparency, sincerity and honesty.

Community

Public service and good citizenship, teamwork and mutual respect.

Universum in numbers:

0 +

Students

51 %

Graduated students

3

Campuses

Academic Staff

Structure

UNI - Universum International College throughout the years has developed and advanced a strategy aimed at increasing institutional structures and capacities. The organizational structure consists of: (1) Board of Directors (2) Academic Council (3) Chief Executive Officer (4) and other bodies.

Campuses

PRISHTINA CAMPUS
Pristina-Ferizaj Highway (behind Orient Mobile)
+381 38 555 315 ; +383 44 144 062
 
FERIZAJ CAMPUS
Str. Fan Noli 156
+381 290 324 596 ; +383 44 725 675
 
GJAKOVA CAMPUS
Str. UÇK n.n (in front of the City Library)
+383 44 903 763