Untitled design (5)

MA in Management

Xhelal Jashari
Last Update April 12, 2024
0 already enrolled

Program overview

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Universitetin Shtetëror të Arizonës (ASU), një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Duke përfituar nga pikat e forta përkatëse të të dy institucioneve, ky partneritet krijon dhe ofron programe dhe diploma të bashkë-brenduara, që kontribuojnë në formimin e identitetit akademik të UNI-t. Mbi të gjitha ne sigurojmë që studentët tanë të marrin një kurrikulë arsimore në përputhje me standardet më të avancuara të vendosura nga ky institucion i njohur ne nivel global. Eksploroni programet e ndryshme të të ofruara nga UNI, secila e projektuar me përpikëri për të ofruar një përzierje unike të bazës teorike dhe përvojës praktike, si rezultat i përpjekjeve bashkëpunuese midis UNI dhe Universitetit Shtetëror të Arizonës. UNI vazhdon të tregojë përkushtimin e tyre për nxitjen e inovacionit dhe gjithëpërfshirjes brenda arsimit të lartë.Programi i studimit Master në Menaxhment është program 2 vjeçar, kurrikula e së cilës ka të inkorporuar lëndët e Shkollës nr#1 në botë për Menaxhment – Thunderbird School of Global Management.
Përmes programit MA Menaxhment, studentët do te kenë qasje në Thunderbird School of Global Management dhe në fund të studimeve do të marrin diplomë të fuqizuar nga Arizona State University.
MA Menaxhment ofrohet në formatin ‘blended learning’, në të cilën çdo lëndë zhvillohet brenda një periudhe 4-6 javë.Ky program Master në Menaxhment, fokusohet në komunikimin ndërkulturor, financat, sipërmarrjen, analitikën e të dhënave, marketingun dhe raste studimore duke i pergatitur të diplomuarit me aftësitë e nevojshme për të udhëhequr ekipe të ndryshme ndërkulturore në sektorët private, publike, jofitimprurës, ose ndërmarrjet sociale.Përfshirja e lëndëve të Thunderbird School of Global Management në kurrikulën e MA Menaxhment, stafi akademik me profesionalizëm të lartë, qasje në literaturë të gjerë, përvoja ndërkombëtare dhe mbi të gjitha përgatitja për tregun e punes janë disa nga indikatorët kreysorë pse MA Menxhment është një ndër programet më të kërkuara në vend.

Reasons to study in this program

 1. Studies with American Standards
 2. Studies and Internship in 28 EU countries and Turkey with FULL ERASMUS SCHOLARSHIP
 3. Professional internship and employment opportunities
 4. Dual Degree & Empowered from Arizona State University
 5. Access to the Arizona State University curriculum

 

Diplomë e Dyfishtë me Thunderbird School of Global Management:

 • Viti i parë përfundohet në UNI – Universum International College në Kosovë.
  Studentët do të kenë mundësinë të ndjekin studimet online, në orar fleksibil dhe të
  përshtatshëm me oraret e tyre të punës.
 • Viti i dytë përfundohet me Thunderbird School of Global Management në Arizona
  State University. Studentet do të kenë mundësinë të ndjekin studimet në SHBA apo
  të ndjekin studimet përmes formatit online.
 •  Në fund të studimeve, studentët do të fitojnë diplomë të dyfishtë nga Universum
  International College dhe nga Shkolla nr#1 në botë për Menaxhment – Thunderbird
  School of Global Management.

Diplomë e Dyfishtë me Ludwigshafen University:

 •  Viti i parë përfundohet në UNI Universum International College në Kosovë, ndërsa viti i
  dytëë Ludwigshafen University of Business and Society në Gjermani (online ose fizikisht).
 •  Studentët pajisen me diplomë gjermane MBA në Menaxhment të Biznesit Ndërkombëtar
  nga Universiteti Ludwigshafen dhe me diplomë të dytë Master i Arteve në Menaxhment nga
  UNI Universum International College.
 •  Pas përfundimit të vitit të dytë të studimeve, studentët kanë të drejtë qëndrimi në Gjermani
  edhe për 18 muaj dhe gjatë kësaj periudhe të jenë në kërkim të punës në profesionin e tyre.

Employment opportunities after graduation

Graduates in Management have the following employment opportunities:

 • Employment in corporations, public and private institutions, local and international
 • Employment as strong leaders, managers, financial advisors, decision makers, entrepreneurs, etc.
 • Opening your business

 

Curriculum

Subjects

First year
Semester ISemester II
No.SubjectECTSNo.SubjectECTS
1Managerial Economics (O)61Business Research Methodology (C)8
2 Marketing Management (C)62Organizational Behavior (C)8
3Financial Decision Making (C)103Business Environment (C)
Second year
Semester IIISemester IV
No.SubjectECTSNo.SubjectECTS
1Project Management (C)61Diploma Subject (C)10
2Intercultural Management (C)62
3Innovation and Change Management (C)38

Dual Studies - STUDY & EMPLOYMENT

STUDIES FUNDED BY BUSINESSES Universum College in cooperation with partner companies offers dual studies according to the German concept, through which students benefit:
 • 100% financing of studies for 2 years
 • Professional internship from the first year
 • Semestral exchange with full scholarship in 221 universities, 26 European countries
 • Guaranteed employment after graduation
 • Win a SCHOLARSHIP for 2 years of study and start your career now by applying here

Registration requirements

 • Registration Criteria
 • To enroll in our programs, all applicants must submit ONLINE or physically the following documents:
 • ● Birth certificate
 • ● Bachelor's degree and transcript of grades
 • ● Valid English language certification
 • ● Passing the interview stage with the admissions committee at Universum College
 • Legalized documents issued by the Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Kosovo for all those who have completed their education outside the Republic of Kosovo.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
17 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Get in touch