Untitled design (5)

MA në Menaxhment

Xhelal Jashari
Last Update 12 April, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

UNI – Universum International College ndërthur përsosmërinë akademike me fuqizimin global përmes partneritetit të tij me Universitetin Shtetëror të Arizonës (ASU), një institucion i njohur për inovacionin dhe përkushtimin e tij për të ndërtuar liderët së ardhmes. Duke përfituar nga pikat e forta përkatëse të të dy institucioneve, ky partneritet krijon dhe ofron programe dhe diploma të bashkë-brenduara, që kontribuojnë në formimin e identitetit akademik të UNI-t. Mbi të gjitha ne sigurojmë që studentët tanë të marrin një kurrikulë arsimore në përputhje me standardet më të avancuara të vendosura nga ky institucion i njohur ne nivel global. Eksploroni programet e ndryshme të të ofruara nga UNI, secila e projektuar me përpikëri për të ofruar një përzierje unike të bazës teorike dhe përvojës praktike, si rezultat i përpjekjeve bashkëpunuese midis UNI dhe Universitetit Shtetëror të Arizonës. UNI vazhdon të tregojë përkushtimin e tyre për nxitjen e inovacionit dhe gjithëpërfshirjes brenda arsimit të lartë.Programi i studimit Master në Menaxhment është program 2 vjeçar, kurrikula e së cilës ka të inkorporuar lëndët e Shkollës nr#1 në botë për Menaxhment – Thunderbird School of Global Management.
Përmes programit MA Menaxhment, studentët do te kenë qasje në Thunderbird School of Global Management dhe në fund të studimeve do të marrin diplomë të fuqizuar nga Arizona State University.
MA Menaxhment ofrohet në formatin ‘blended learning’, në të cilën çdo lëndë zhvillohet brenda një periudhe 4-6 javë.Ky program Master në Menaxhment, fokusohet në komunikimin ndërkulturor, financat, sipërmarrjen, analitikën e të dhënave, marketingun dhe raste studimore duke i pergatitur të diplomuarit me aftësitë e nevojshme për të udhëhequr ekipe të ndryshme ndërkulturore në sektorët private, publike, jofitimprurës, ose ndërmarrjet sociale.Përfshirja e lëndëve të Thunderbird School of Global Management në kurrikulën e MA Menaxhment, stafi akademik me profesionalizëm të lartë, qasje në literaturë të gjerë, përvoja ndërkombëtare dhe mbi të gjitha përgatitja për tregun e punes janë disa nga indikatorët kreysorë pse MA Menxhment është një ndër programet më të kërkuara në vend.

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Studime me Standarde Amerikane
 2. Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
 3. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 4. Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
 5. Qasje në kurrikulen e Arizona State University

 

Diplomë e Dyfishtë me Thunderbird School of Global Management:

 • Viti i parë përfundohet në UNI – Universum International College në Kosovë.
  Studentët do të kenë mundësinë të ndjekin studimet online, në orar fleksibil dhe të
  përshtatshëm me oraret e tyre të punës.
 • Viti i dytë përfundohet me Thunderbird School of Global Management në Arizona
  State University. Studentet do të kenë mundësinë të ndjekin studimet në SHBA apo
  të ndjekin studimet përmes formatit online.
 •  Në fund të studimeve, studentët do të fitojnë diplomë të dyfishtë nga Universum
  International College dhe nga Shkolla nr#1 në botë për Menaxhment – Thunderbird
  School of Global Management.

Diplomë e Dyfishtë me Ludwigshafen University:

 •  Viti i parë përfundohet në UNI Universum International College në Kosovë, ndërsa viti i
  dytëë Ludwigshafen University of Business and Society në Gjermani (online ose fizikisht).
 •  Studentët pajisen me diplomë gjermane MBA në Menaxhment të Biznesit Ndërkombëtar
  nga Universiteti Ludwigshafen dhe me diplomë të dytë Master i Arteve në Menaxhment nga
  UNI Universum International College.
 •  Pas përfundimit të vitit të dytë të studimeve, studentët kanë të drejtë qëndrimi në Gjermani
  edhe për 18 muaj dhe gjatë kësaj periudhe të jenë në kërkim të punës në profesionin e tyre.

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Menaxhment kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në korporata, institucione publike dhe private, vendore dhe ndërkombëtare 
 • Punësim si liderë të fortë, menaxherë, këshilltarë financiarë, vendimmarrës, ndërmarrës etj.
 • Hapja e biznesit tuaj

 

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Ekonomiksi Menaxherial (O) (O)61Metodologjia e Hulumtimit në Biznes (C)8
2 Menaxhim i Marketingut (C)62Sjellje Organizative (C)8
3Vendimmarrja Financiare (C)103Mjedisi Biznesor (C)
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Menaxhim i Projekteve (C)61Tema e Diplomës (C)10
2Menaxhimi Ndërkulturor (C)62
3Menaxhimi i Inovacionit dhe Ndryshimit (C)38

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 2 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 2 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Kriteret e Regjistrimit
 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë e lindjes
 • ● Diploma e nivelit baçelor dhe pasqyra e notave
 • ● Certifikimi i vlefshëm i gjuhës angleze
 • ● Kalimi i fazës së intervistës me komitetin e pranimeve në Kolegjin Universum
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
17 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info