ASU Summer Experience

Universiteti Veror në Arizona State University

Në kuadër të partneritetit me Arizona State University, UNI - Universum International College u ofron të gjithë studentëve të përjetojnë jetën studentore në universitetin më inovativ në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Gjatë qëndrimit njëjavor në kampusin e Arizona State University në SHBA, studentët do të kenë mundësi për të marrë pjesë në seminare me tema si, të menduarit inovativ, ndërmarrësisë dhe qëndrueshmërinë për shekullin e 21-të. Poashtu, ata do t'i vizitojnë atrakcionet kryesore natyrore dhe historike të Arizonës dhe do të marrin pjesë në shumë aktivitete kulturore në komunitet.

Përveç këtyre mundësive, studentët gjithashtu do të jenë të ndarë në grupe të vogla për të punuar në një projekt duke përfshirë të menduarit inovativ dhe ndërmarrës, si dhe parimet e qëndrueshmërisë. Këto grupe të vogla do të prezantojnë projektet e tyre para një jurie ekspertësh në ditën e mbylljes së programit.

Si përfitojnë studentët?

  • Certifikatë e pjesëmarrjes
  • Përvojë unike e jetës studentore amerikane
  • Mundësi për krijimin e shoqërive me studentë nga e gjitheë bota
  • Një turne në atrakcionet natyrore dhe historike
  • Sigurim shëndetsor gjatë qëndrimit
  • Akomodim në hotel afër kampusit
  • Transporti për ngjarjet jashtë kampusit të planifikuara sipas programit

A dëshironi të jeni pjesë e Universitetit Veror të Arizona State University?

Skeno QR code:

Regjistorohu në butonin e mëppshtëm:

Datat me rëndësi

1 nëntor 2023                                     aplikimi hapet
12 prill, 2024                                     pagesa e tarifës
22 maj 2024                                     aplikimi mbyllet
Dy javë para fillimit                 orientimi virtual i kampusit
23 qershor 2024                               data e mbërritjes
29 qershor 2024                               data e përfundimit

dokumentet e nevojshme

♦️ Pasaportë valide
♦️ viza turisike
♦️ tarifat e programit (para datës 12 prill)
♦️ bileta e aeroplanit
♦️ pjesëmarrja në orientimin virtual