Albanian Developers Conference

konferenca

Albanian Developers Conference

21.05.2022

Objektivi kryesor i kësaj Konference ishte të bashkojë njerëzit dhe të ndajë zhvillimet më të fundit në fushën e teknologjisë, nga këndvështrimi i zhvilluesve. Zhvilluesit e rinj dhe zhvilluesit e ardhshëm gjithashtu patën mundësinë të marrin pjesë në seminare nga ekspertë të industrisë vendase dhe ndërkombëtare.