Alumni

Alumni

Alumni

Qëllimi kryesor i Zyrës së Karrieres në kuadër të Kolegjit Universum është këshillimi i të diplomuarve në zhvillim të karrierës dhe lidhja e të gjitha gjeneratave të studentëve, për të krijuar bashkëpunim të vazhdueshëm dhe rrjetizim në mes të diplomuarve, profesorëve dhe punëdhenësve.

Pytësori për të gjithe studentet e diplomuar-Alumni mbi punësimin dhe pozicionin e tyre profesional. Ata studentë të cilët nuk e kanë plotesuar, ju inkurajojmë ta plotesoni Pytësorin më poshtë:

Rezultatet nga Hulumtimi me studentët e diplomuar

0 %

të punësuar pas 6 muajve

0 %

punojnë në profesionet e tyre

0 %

të lumtur me zgjedhjen e bërë

Regjistrohu në buletinin tonë