ASU Cintana Conference (Konferenca në Arizona State University)

ASU Cintana Experience

Çka është ACE (ASU Cintana Conference)?

ACE (ASU Cintana Experience) është një ngjarje për universitetet partnere të ASU për të mësuar rreth Universitetit Shtetëror të Arizonës, Cintana, dhe universiteteve tjera partnere.
Konferenca zhvillohet një herë në vit si konferencë treditore, ku stafi akademik dhe drejtuesit administrativë, përveç personelit kyç nga Cintana, kanë mundësinë të vizitojnë Arizonën për të mësuar dhe përjetuar çfarë ASU dhe Aleanca Cintana mund të ofrojnë, të mësojnë nga praktikat më të mira të ASU dhe nga njeri tjetri.
Ky program është shumë interaktiv, gjithashtu duke u fokusuar në ndërtimin e marrëdhënieve dhe ndarjen e praktikave më të mira të kolegëve. Për më tepër, ka vizita në disa nga kampuset dhe shkollat e ASU, duke përfshirë the Biodesign Institute, School of Earth and Space Exploration, Dreamscape, ASU’s Engineering facilities, SkySong, the EdPlus Online Division dhe Global Futures