ASU Innovation Talks (Fjalime nga ekspert të Arizona State University)

ASU Innovation Talks (Fjalime nga ekspert të Arizona State University)

Cka është ASU Innovation Talks?

ASU Innovation Talks është një seri fjalimesh online të ofruara nga ekspertë të Universitetit Shtetëror të Arizonës dhe projektuar për të lehtësuar shkëmbimin e njohurive, këshillat dhe praktikat më të mira ndërmjet ASU dhe universiteteve partnere për të përmbushur nevojat unike të studentëve përreth botës.
Pjesëmarrësit marrin një certifikatë dixhitale të miratuar nga ASU.

Fjalimet e ardhshme të 2024:

Navigating Success: Empowering international students at ASU,
  • E mërkurë, 27 mars, 17:00
    Mësoni se si ASU fuqizon studentët ndërkombëtarë nga më shumë se 153 vende në mbarë botën, duke ofruar mbështetje me informacionin e imigracionit, burimet e punësimit dhe mundësitë për t’u lidhur me studentët e tjerë të ASU. Beyond English language proficiency: Keys to success for international students at ASU
  • E mërkurë, 8 maj, 17:00
    Mësoni rreth suksesit të studentëve ndërkombëtarë të prezantuar nga Dr. Dianna Lippincott, Drejtoreshë e Asociuar e Programeve Akademike dhe Inovacionit në ASU Global Launch.

Fjalimet e kaluara: