ASU Innovation Talks (Fjalime nga ekspert të Arizona State University)

Fjalime nga ekspert të Arizona State University

Innovation Talks është një seri fjalimesh online të ofruara nga ekspertë të Arizona State University. Fjalimet janë të projektuar për të lehtësuar shkëmbimin e njohurive, këshillat dhe përvojave më të mira ndërmjet Arizona State University dhe UNI - Universum International College për të përmbushur nevojat unike të studentëve përreth botës. Pjesëmarrësit marrin një certifikatë dixhitale direkt nga Arizona State University.

Fjalimet e radhës në 2024:

Fjalimet e kaluara: