ASU TESOL (Certifikimi TESOL)

ASU TESOL (Certifikimi TESOL)

Çfarë është ASU TESOL?

ASU TESOL është programi i pari dhe i vetëm plotësisht në internet i certifikimit TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) i ofruar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës në platformen dixhitale Coursera vetëm për stafin akademik të UNI – Universum International College.
Ky program është krijuar për stafin akademik të UNI që dëshiron të përmirësojë aftësitë e mësimdhënies në gjuhën angleze. Ligjëruesit e gjuhës angleze do të jenë ndërkombëtarisht dhe profesionalisht të certifikuar për të ligjëruar anglishten për çdo kategori studentësh si dhe për t'u bashkuar Komuniteti Cintana të profesionistëve që ligjërojnë gjuhën angleze. Me përfundimin e Programi, stafi do të marr certifikatën 150-orëshe TESOL nga Universiteti Shtetëror i Arizonës.