Bursat Semestrale

Bursat semestrale

Ndërkombëtarizimi i universitetit tonë mbetet një nga prioritetet tona akademike dhe profesionale. Si pjesë e politikës sonë ne vazhdimisht i përditësojmë strategjitë tona të ndërkombëtarizimit me qëllim që të optimizohen mekanizmat që lehtësojnë shkëmbimet profesionale në mes të stafit dhe studentëve. Prandaj, ne gjithmonë jemi në kërkim të bashkëpunimeve me institucione përkatëse në të gjithë Evropën dhe më gjerë. Kolegji Universum njihet si institucioni më i ndërkombtarizuar në Kosovë. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së numrit të studentëve dhe stafit të cilët kanë fituar përvojë ndërkombëtare duke marrë pjesë në aktivitete shkëmbimi, projekte si dhe partneritete të përbashkëta me institucione të ndryshme në mbarë botën. Me tri kampuset më inovative, në qytetet më dinamike dhe atraktive në Kosovë, Kolegji Universum ka qenë gjithmonë përzgjedhja e parë e studentëve vendas dhe ndërkombëtarë. Prandaj, ne përpiqemi të mbajmë trofeun tonë dhe vazhdimisht të kërkojmë partnerë të rinj dhe institucione bashkëpunuese.

Kolegji Universum numëron 152 marrëveshje shkëmbimi (Credit Mobility – KA1) në 26 shtete të Europës dhe Turqisë dhe momentalisht menaxhon 13 projekte për ngritjen e kapaciteteve (Capacity Buidling – KA2) në fushën e arsimit të lartë. Institucioni ynë ka më shumë projekte KA1 dhe KA2 sesa shumica e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë të kombinuara së bashku.

Ne jemi plotësisht të angazhuar për zhvillimin e ndërkombëtarizimit në mënyrë që:

 • të forcojmë të menduarit, kulturën dhe zhvillimin ndërkombëtar duke u fokusuar në hulumtime, studime dhe shkëmbime,
 • të rrisim numrin e partneriteteve dhe të zvogëlojmë ndikimin e stereotipeve që rezultojnë nga komunikimet dhe barrierat kulturore në mesin e njerëzve me prejardhje të ndryshme,
 • të rrisim konkurrencën ndërkombëtare të Kolegjit Universum, duke rritur numrin e shkëmbimeve të studentëve ndërkombëtarë,
 • të minimizojmë numrin e studentëve dhe stafit që nuk kanë pasur mundësi të marrin pjesë në aktivitete ndërkombëtare,
 • të promovojmë Kolegjin Universum dhe Kosovën në fushën ndërkombëtare duke siguruar partneritete kualitative, profesionale dhe zbavitëse.

Çka janë bursat për shkëmbim semestral Erasmus+ ?

Bursat për shkëmbim semestral janë projekte bilaterale në mes te Kolegjit Universum dhe universiteteve ne shtetet anetare te Bashkimit Evropian, dhe Turqise, Norvegjise, Islandes, Maqedonise. Projektet per shkembim semestral te Kolegjit Universum me universitetet partnere financohen nga programi Erasmus+ i Komisionit Evropian. Cdo student i Kolegjit Universum ka te drejte te aplikoj per shkembim semestral per studim apo pune praktike ne te gjitha universitetet partnere te Kolegjit Universum. Shkembimi semestral zgjate 4-5 muaj varesisht nga universiteti, shteteti ku studentet kane zgjedhur per studim. Ndersa, puna praktike zgjate 2-3 muaj. Numri i universiteteve partnere rritet cdo vit.

Kush mund të aplikojë?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë të rregullt ne te gjitha kampuset, programet e studimit ne Kolegjit Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:

– Cikli i parë studimor (Bachelor ose Pearson)

– Cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

– Cikli i studimeve Profesionale (Niveli i 5)

Ku mund të studioj?

Lista e Universiteteve Partnere

Si të aplikoj për bursa semestrale?

Për të aplikuar, plotësoni te gjitha te dhenat ne kete Aplikacion

Kur janë afatet për aplikim për bursë jashtë vendit?

Aplikimi në programin Erasmus bëhet dy herë në vit:

 • Aplikimi për semestrin Dimëror-Thirrja hapet në Shkurt deri Maj
 • Aplikimi për semestrin Pranveror -Thirrja hapet ne Shtator deri Dhjetor
 • Thirrjet per Pune Praktike jane te hapura gjate gjithe vitit;

Kriteret për aplikim?

 • Te jete student i rregullt ne njerin nga programet e studimit te Kolegjit Universum
 • Të ketë të paktën 5 provime (30 kredi ECTS) të përfunduara në Kolegjin Universum
 • Nota mesatare të paktën 8.0
 • Njohuri dhe Certifikim te Gjuhes Angleze (B1, B2, C,)
 • Perparesi pranimi kane studentet qe vijne nga grupet e margjinalizuara, studentet me aftesi te kufizuar ne levizje apo mesimnxenie, studentet qe vijne nga familjet me te ardhura me te ulta.

Dokumentet që duhet të plotesojë:

 1. Forma e aplikimit ne Kolegjin Universum;
 2. Aplikacioni ne universitetit prites;
 3. Learning Agreement
 4. Grant Agreement
 5. Aplikacioni per Vize;

Gjatë Mobilitetit

 • Je në kontakt me Kordinatorin Akademik/Zyrën Nderkombetare rreth lëndeve, regjistrimeve të lendeve ne universitetin prites.

Nominimet dhe aplikimet

Studentët ndërkombëtarë të cilët dëshirojnë të vijnë në Kosovë për një periudhë shkëmbimi Erasmus+ për studime ose praktikë, fillimisht duhet të aplikojnë në institucionin e tyre të origjinës. Më pas institucioni dërgues na dërgon nominimet zyrtare. Ne do të kontaktojmë studentët dhe do t’u dërgojmë lidhjen e aplikimit sapo të marrim nominimin zyrtar nga institucioni dërgues.

Ka afate:

Dimër:
Nominimet: 30 korrik
Aplikimet: 10 gusht

Pranvera:
Nominimet: 22 dhjetor
Aplikimi: 30 dhjetor

Akomodimi

Për shkak se nuk kemi konvikt, i këshillojmë studentët që të kërkojnë akomodim me ndihmën e Zyrës Ndërkombëtare të Kolegjit Universum. Banesat në Prishtinë zakonisht kushtojnë nga 150 deri në 350 euro në muaj, në varësi të madhësisë dhe vendndodhjes. Ju mund të kontrolloni lidhjet më poshtë:

Njohuri të gjuhës angleze

Anglishtja zakonisht përdoret si mjet mësimi për studentët Erasmus+. Prandaj kërkohet një zotërim i mirë i gjuhës angleze për të kuptuar leksionet dhe për të punuar me tekstet e gjuhës angleze. UC nuk kërkon që studentët të ofrojnë certifikata të gjuhës angleze. Megjithatë, ne rekomandojmë që studentët të kenë të paktën një nivel B1 në anglisht.

Datat e fillimit të semestrave

 • Nga mesi i tetorit deri në mes të janarit.
 • Nga mesi i shkurtit deri në mes të qershorit

Këtu mund të kontrolloni kalendarin akademik.

Vizat dhe Emigracioni

Nëse qëndrimi juaj zgjat më shumë se 90 ditë, atëherë duhet të aplikoni për leje qëndrimi. Për më shumë informacion nëse keni nevojë të aplikoni për vizë, klikoni KËTU

Për më shumë informacion na kontaktoni në adresën tonë të emailit. [email protected]

Incoming Staff

Çdo vit, Kolegji Universum mirëpret anëtarët të stafit nga universitetet e tij partnere evropiane dhe me kënaqësi u ofron atyre mundësinë për të kryer shkëmbimi të stafit në UC për qëllime mësimore dhe/ose trajnimi përmes Erasmus+. Lëvizshmëria e stafit në hyrje konsiderohet si një komponent kritik në proceset e ndërkombëtarizimit vendas në qendër të Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të UC.

UC është e etur për të parë një rritje të numrit të mobiliteteve të stafit të ardhur dhe inkurajon çdo iniciativë të mobilitetit të stafit të ardhshëm që duket se përputhet me qëllimet dhe axhendën e institucionit.

Nëse jeni të interesuar të mbani mobilitetin e stafit Erasmus, mund të aplikoni përmes këtij linku KËTU.

Ju mund të udhëtoni nëpër vendin tonë të vogël, por simpatik, ndërkohë gjatë shkëmbimit në Kosovë. Ne kemi përgatitur një broshurë me informacione për vendin tonë që mund t’ju duket interesante KËTU.

Mobility Agreement for Training

Mobility Agreement for Teaching

Outgoing Staff

Trajnimi ndërmjet shkëmbimit të stafit në kuadër të Erasmus+ Mobility përfshin dy lloje të shkëmbimit: Shkëmbimi i punonjësve të universitetit që shkojnë në një nga universiteteve partner të Kolegjit Universum dhe anasjelltas: Qëllimi i këtij lloji të mobilitetit është të ofrojë mundësi për trajnimi të pjesëmarrësve përmes transmetimit të njohurive dhe përvojës. Aktivitetet bazë janë; seminare, kurse, procese edukative praktike, detyra afatshkurtra etj.

Shkëmbimi i stafit ekzekutiv dhe administrativ të universitetit që përfiton shkëmbim në një universitet tjetër: Qëllimi i këtij lloji të mobilitetit është t’u ofrojë pjesëmarrësve mundësinë të mësojnë nga përvoja e një institucioni tjetër dhe zbatimet e mira dhe të përmirësojnë talentet e kërkuara për detyrat e tij/saj aktuale. Aktivitetet bazë janë vizitat studimore, detyrat afatshkurtra dhe programet e trajnimit në punë. Kërkesa për një marrëveshje partneriteti nuk kërkohet.

Profesoret e Kolegjit Universum mund të jenë e pjesë e Shkëmbimit për staf edhe për ligjërim tek universiteti i përzgjedhur për 8 orë në javë. Profesorët bëjnë gati planin e ligjërimit, i cili bashkangjitet në Mobility Agreement for Teaching. Shkëmbimi është një aktivitet me kohë të plotë dhe një pagesë granti bëhet për ditët e trajnimit duke filluar nga 140 deri në 160 euro në ditë për 5 ditë trajnim dhe 2 ditë udhëtim, për udhëtim granti është 275 euro ose 360 euro varësisht nga vendi i udhëtimit.

Për këtë arsye, në Marrëveshjen e Stafit Mobility for Training Mobility apo Teaching Mobility një program specifik trajnimi duhet të tregohet në baza ditore.

Ky është linku i aplikimit https://forms.gle/Y7bNQiwU9BE8EU676

Për ma shumë info kontaktoni zyrën ndërkombëtare.

Disa nga artikujt rreth përvojes së studenteve përfitues mund t’i gjeni duke klikuar KETU

 1. Java Ndërkombëtare
 2. Sesione Informuese (Study in Portugal, study in Spain, Traveling as a student in Europe)
 3. Thirrjet e hapura

Kolegji Universum në vazhdimësi është në kërkim të rritjes së bashkëpunimeve ndërkombëtare dhe projekteve ndërkombëtare.

Emri zyrtar në gjuhën angleze: UNIVERSUM COLLEGE
Emri zyrtar në gjuhën shqipe: Kolegji Universum

Akronimi EN: UC
Akronimi ALB: KU
PIC No: 952566773
OID: E10136756

Addresa: Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, rrethi QMI, Konjuh, Lipjan 14000, Kosova

Web: www.universum-ks.org/nderkombetare
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]

Tel: +383 44 144 062

Adhurim Haziri

The Polytechnical Institute of Beja Portugal

Albert Kunushevci

Instituto Politecninco de Tomar Portugal

Albin Bushi

Ludwigshafen University Germany

Albin Maqedonci

Ludwigshafen University Germany

Albin Shala

Instituto Politecninco de Tomar Portugal

Albion Berisha

Ludwigshafen University Germany

Albion Burrniku

Marburg Germany

Albion Pnishi

Ludwigshafen University Germany

Alma Sulejmoni

Vechta University Germany

Ylli Caka

Obuda University Hungari

Altin Bejta

Minho University Portugal

Altin Sallauka

Riga Technical University Latvia

Altin Selimi

Savonia University Finland

Altina Gashi

Hellenic Mediterranean University Greece

Altina Hoti

Nysa University Poland

Altina Sejdiu

Usak University Turkey

Amira Hoxha

Middle East Technical University Turkey

Anisa Kurti

Yildiz Turkey

Arbenite Rama

Middle East Technical University Turkey

Arber Berisha

Powislanski College Poland

Arbresha Limani

Middle East Technical University Turkey

Ard Simnica

Altinbas Universty Turkey

Ardiana Bushi

Nidge University Turkey

Ardit Fera

Polytechinc Institute of Beja Portugali

Arian Gallopeni

Powislanski College Poland

Ariana dhe Albana Restelica

Vechta University Gjermani

Arianit Kotorri

Altinbas Universty Turkey

Arianit Kurpali

Middle East Technical University Turkey

Arion Kryeziu

Savonia University Finland

Arjeta-Gashi

Middle East Technical University Turkey

Armend Berisha

Duesenburg Eseen Germany

Arnesa Tahiri

-Ludwigshafen University Germany

Aroma Berisha

Kaajani University Finland

Bardha Islami

Yildiz Teknik University Turkey

Belinda Rexha

Savonia University Finland

Besar Ahmet

Hellenic Mediterranean University Greece

Besjana Isufaj

Vechta University Germany

Besjana Zeqaj

Middle East Technical University Turkey

Besnik Beka

Besnik Beka Calisia University Poland

Bleart Fetahu

Institute Polytechnic of Tomar Portugali

Bledar Haliti

Insitute Polytechinc of Tomar Portugal

Blend Dërguti

Thomas More University Belgium

Bleona-Beqa

Muş Alparslan University Turkey

Bleona Beqiraj

Altinbas University Turkey

Bleona Beqiri

Instituto Politecnico de Beja Portugal

Bleranda Qamili

Duisburg Essen University Germany

Blerjan Gashi

Mykolas Romires University Lithuania

Blerjona Gashi

Kajaani University Finland

Blerta Rama

Blerta Rama Marburg University Germany

Blerton Syla

Ludwigshafen University Germany

Blinera Krasniqi

Cracow University Poland

Blinera Gashi

Foggia University Italy

celik1

Clirim Sadiku

Polytechnic Institute of Tomar Portugal

Dafina-Boshnjaku

InHolland

Dafina Zulfaj

Dardan Brahimi

Institute Polytechnic of Tomar Portugali

Dardan Asllani

Obuda University Hungary

Diana-Luzha

Middle East Technical University Turkey

Diellza Gashi

Coimbra Portugali

Diellza Lushi

METU

Donalt Obertince

Nigde Omer Turkey

Dorina Mishevci

Duesenburg Eseen Germany

Doruntine Berisha

Middle East Technical University Turkey

Dren Rexhepi

Thomas More University Belgium

Dren Sylejmani

Duisburg Essen University Germany

Edena Hasimja

Marburg University Germany

Edmonda Mazreku

Nigde Turkey

Edona Aliu

Muş Alparslan University Turkey

Edonita Bytyqi

Staffordshire University Untied Kingdom

Eglantina Shabani

Middle East Technical University Turkey

Egzon Baftiu

Ludwigshafen University of Applied ScienceGermany

Egzon Qela

Yildiz Technical University Turkey

Elda

Elena Gjevukaj

Middle East Technical University Turkey

Elion-Qerimi

Ondokuz Mayis University Turkey

Eliona Qerimi

Altinbas University Turkey

Elmedina Ramadani

InHolland University Netherlands

Elvira Sadriu

Marburg University Germany

Elena Gjevukaj

Middle East Technical University Turkey

ENDRITI

Enis Ibishi

Calisia Poland

Enis Mustafa

Wroclaw University Poland

Enisa Hyseni

Crete Greqi

Enkela Kabashi

InHolland University Netherlands

Enxhi Fetahaj

Usak University Turkey

Eranda Morina

Kajaani University Finland

Eranda

Erblin Avdyli

Akademia Kaliska Poland

Erdrit Retkoceri

Marburg University Germany

Eron Krasniqi

Institute Polytechnic of Tomar Portugal

Eron Maksuti

Altinbas University Turkey

Eron Ramadani

Calisia University Poland

Erona Hajdini

Erona Hajdini Thomas More University Belgium

Erzana Januzi

Erzana Januzi InHolland University Netherlands

Eshref Shala

Eshref Shala Ludwigshafen University Germany

Etleva Islami

Obuda University Hungari

Etnik Ibrahimi

Ludwigshafen University Germany

Eulant Mamusha

Middle East Technical University Turkey

Ylbere Kozhani

Mykolas Romires University Lituani

Fatgzim Ramadani

Lituani

Faton Xhema

Wroclaw University Poland

Fitim Cakolli

Antalya Bilim Turkey

FestimHoxha

FestimHoxha-Polytechnic Institute of Beja-Portugal

Fleta Krenzi

Usak University Turkey

Fitore Muslija

Altinbas University Turkey

Fitore Berisha

TuribaUniversity Latvia

Fjolla Krasniqi

Bradford University UK

FestimHoxha

FestimHoxha-Polytechnic Institute of Beja-Portugal

Fllanëza Hoxha

Cracow University Poloni

Florentina Terdevci

Vechta Germany

Floriant-Maksuti

AkademiaKaliska Poland

Forca Krivanjeva

MykolasRomires University Lithuania

Genta Hajdari

Sciences Po Rennes France

Gentrit Miftari

Ludwigshafen University of AppliedScience Germany

Gerti Gonxhi

Savonia University Finland

Granit Krasniqi

Polytechnic Institute of Tomar Portugali

Granit Doshlaku

Ludwigshafen University of AppliedScience Germany

Granit Osa

Matej Bel University Sllovakia

Granit

Habib Hoxha

Polytechnic Institute of Tomar Portugal

Hyrjete Ismaili

Instituto Politecnico deBeja Portugal

Ibrahim Kunushevci

Masaryk University Czech Republic

Ideal Haziraj

Polytechnic Institute of Beja Portugali

Jetmira Bajramali

Vechta University Germany

Jeton Gjonbalaj

Altinbas University Turkey

Jon Kajtazi

Masaryk University Czech Republic

Jon Krasniqi

Thomas More University Belgium

Kaltrina Zeneli

Obuda University Hungar

Kaltrina Mazhiqi

Duesenburg Eseen Germany

Kreshnik Shahini

Duisburg Essen University Germany

Kristofor Shala

Ludwigshafen University of AppliedScience Germany

Kushtrim Morina

Middle East Technical University Turkey

Laberion Zebica

Masaryk University Czech Republic

Lendita Gashi

Turiba University Latvia

Leona Verbovci

Masaryk University CzechRepublic

Leonita Bedriu

Ludwigshafen University Germany

Linda Avdullahi

Ludwigshafen University of AppliedScience Germany

Lindon Gashi

Nysa University of AppliedSciences Poland

Liridona Ukaj

Ludwigshafen University of AppliedScience Germany

Lorik Hajdini

Akademia Kaliska Poland

Lularta Ahmeti

Nysa University of AppliedScience Poland

Lundrim Bekaj

MiddleEast Technical University Turkey

Maltin Gerxhaliu

University of Bradford Angli

Marigona Xhemajli

MiddleEast Technica lUniversity Turkey

Marigona

Marigone Ahmeti

PhilipsMarburg University Gjermani

Medina Berisha

Kaajani University Finland

Milot Mulliqi

Riga Technical University Latvi

Minja Murseli

MiddleEast Technica lUniversity Turkey

Mirela Thaçi

Ludwigshafen University Gjermani

Mirlind Sallahu

Poloni Pope John Paul University Poloni

Mirlinda Zhushi

Ludwigshafen University of AppliedScience Germany

Muhamet Konushevci

Masaryk University Czech Republic

Murat Mehmeti

Calisia University Poland

Nderim Salihu

Kırıkkale University Turkey

Nimon Nimonaj

Ludwigshafen University of AppliedScience Germany

Nita Gashi

Staffordshire

Njomza Hajradini

Afyon Kocatepe University Turkey

Nurtene Brava

Foggia University Italy

Perparim Nimani

Ludwigshafen University of AppliedScience Germany

Poema Sefa

Polytechnic Institute of Coimbra Portugal

Qemajl Rudi

Thomas More University Belgium

Qendresa Halimi

Masaryk Univerity- Czech Republic

Qendresa Lahu

Cracow University Poloni

Qendrim Rexha

Ludwigshafen University Germany

Riad Tahiri

Akademia Kaliska Poland

Rigon Kabashi

Riga Technical University Latvi

Rilind-Kadrijaj

Marburg University Gjermani

Rinesa Iseni

Applied Science University in Nysa Poland

Rinesë Koca

Polytechnic Institute of Coimbra Portugal

Rinor Hasani

Instituto Politecninco de Tomar Portugal

Rinor Kadriu

Altinbas University Turkey

Rinor Tahiri

Marburg University Germany

Rona Bunjaku

Duesenburg Eseen Germany

Ronita Islam

Instituto Politecninco de Tomar Portugal

Rrezart Buzhala

Marburg Gjermani

Rrite Mustafa

MiddleEast Technical University Turkey

Rudine Macastena

Cracow University Poland

Shpat Fera

Polytechnic Institute of Beja Portugali

Shqipe Popa

AfyonKocatepe University Turkey

Shqiponje-Sopaj

Yildiz Teknik Turkey

Shqiponje Berisha

Minho University Portugal

Taulant Bajrami

Ludwigshafen University Germany

Taulanta Tahiri

Ondukuz Mayis University Turkey

Uresa Vllasa

Duesenburg Eseen Germany

Valdrina Salihu

Afyon Kocatepe University Turkey

Valëza Misini

Ludwigshafen University Germany

Valjeta Koci

Nidge University Turkey

Valmir Ramadan

Calisia University Poland

Valmir Thaqi

University of Galati Romania

Verona Kolgeci

Thomas More University Belgium

Vesa Demelezi

Mykolas Romeris University Lithuania

Vesa Tmava

Duisburg Essen University Germany

Veton Krasniqi

MiddleEast Technical University Turkey

Violeta Blakcori

Matej Bel University Sllovaki

Vlera Salihu

Turiba University Latvi

Xhenis Behluli

Masaryk University Czech Republic

Xhyla Gashi

Vechta University Germany
Rreth nesh

Ndërkombëtarizimi i universitetit tonë mbetet një nga prioritetet tona akademike dhe profesionale. Si pjesë e politikës sonë ne vazhdimisht i përditësojmë strategjitë tona të ndërkombëtarizimit me qëllim që të optimizohen mekanizmat që lehtësojnë shkëmbimet profesionale në mes të stafit dhe studentëve. Prandaj, ne gjithmonë jemi në kërkim të bashkëpunimeve me institucione përkatëse në të gjithë Evropën dhe më gjerë. Kolegji Universum njihet si institucioni më i ndërkombtarizuar në Kosovë. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së numrit të studentëve dhe stafit të cilët kanë fituar përvojë ndërkombëtare duke marrë pjesë në aktivitete shkëmbimi, projekte si dhe partneritete të përbashkëta me institucione të ndryshme në mbarë botën. Me tri kampuset më inovative, në qytetet më dinamike dhe atraktive në Kosovë, Kolegji Universum ka qenë gjithmonë përzgjedhja e parë e studentëve vendas dhe ndërkombëtarë. Prandaj, ne përpiqemi të mbajmë trofeun tonë dhe vazhdimisht të kërkojmë partnerë të rinj dhe institucione bashkëpunuese.

Kolegji Universum numëron 152 marrëveshje shkëmbimi (Credit Mobility – KA1) në 26 shtete të Europës dhe Turqisë dhe momentalisht menaxhon 13 projekte për ngritjen e kapaciteteve (Capacity Buidling – KA2) në fushën e arsimit të lartë. Institucioni ynë ka më shumë projekte KA1 dhe KA2 sesa shumica e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë të kombinuara së bashku.

Ne jemi plotësisht të angazhuar për zhvillimin e ndërkombëtarizimit në mënyrë që:

 • të forcojmë të menduarit, kulturën dhe zhvillimin ndërkombëtar duke u fokusuar në hulumtime, studime dhe shkëmbime,
 • të rrisim numrin e partneriteteve dhe të zvogëlojmë ndikimin e stereotipeve që rezultojnë nga komunikimet dhe barrierat kulturore në mesin e njerëzve me prejardhje të ndryshme,
 • të rrisim konkurrencën ndërkombëtare të Kolegjit Universum, duke rritur numrin e shkëmbimeve të studentëve ndërkombëtarë,
 • të minimizojmë numrin e studentëve dhe stafit që nuk kanë pasur mundësi të marrin pjesë në aktivitete ndërkombëtare,
 • të promovojmë Kolegjin Universum dhe Kosovën në fushën ndërkombëtare duke siguruar partneritete kualitative, profesionale dhe zbavitëse.
Aplikimi per studente

Cka jane bursat per shkembim semestral Erasmus+ ?

Bursat per shkembim semestral jane projekte bilaterale ne mes te Kolegjit Universum dhe universiteteve ne shtetet anetare te Bashkimit Evropian, dhe Turqise, Norvegjise, Islandes, Maqedonise. Projektet per shkembim semestral te Kolegjit Universum me universitetet partnere financohen nga programi Erasmus+ i Komisionit Evropian. Cdo student i Kolegjit Universum ka te drejte te aplikoj per shkembim semestral per studim apo pune praktike ne te gjitha universitetet partnere te Kolegjit Universum. Shkembimi semestral zgjate 4-5 muaj varesisht nga universiteti, shteteti ku studentet kane zgjedhur per studim. Ndersa, puna praktike zgjate 2-3 muaj. Numri i universiteteve partnere rritet cdo vit.

Kush mund te aplikoje?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë të rregullt ne te gjitha kampuset, programet e studimit ne Kolegjit Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:

– Cikli i parë studimor (Bachelor ose Pearson)

– Cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

– Cikli i studimeve Profesionale (Niveli i 5)

Ku mund te studioj?

Lista e Universiteteve Partnere

Si te aplikoj per bursa semestrale

Për të aplikuar, plotësoni te gjitha te dhenat ne kete Aplikacion

Kur jane afatet per aplikim per burse jashte vendit?

Aplikimi në programin Erasmus bëhet dy herë në vit:

 • Aplikimi për semestrin Dimëror-Thirrja hapet në Shkurt deri Maj
 • Aplikimi për semestrin Pranveror -Thirrja hapet ne Shtator deri Dhjetor
 • Thirrjet per Pune Praktike jane te hapura gjate gjithe vitit;

Kriteret për aplikim?

 • Te jete student i rregullt ne njerin nga programet e studimit te Kolegjit Universum;
 • Të ketë të paktën 5 provime (30 kredi ECTS) të përfunduara në Kolegjin Universum
 • Nota mesatare të paktën 8.0
 • Njohuri dhe Certifikim te Gjuhes Angleze (B1, B2, C,)
 • Perparesi pranimi kane studentet qe vijne nga grupet e margjinalizuara, studentet me aftesi te kufizuar ne levizje apo mesimnxenie, studentet qe vijne nga familjet me te ardhura me te ulta.

Dokumentet qe duhet te plotesoje:

 1. Forma e aplikimit ne Kolegjin Universum;
 2. Aplikacioni ne universitetit prites;
 3. Learning Agreement
 4. Grant Agreement
 5. Aplikacioni per Vize;

Gjate Mobilitetit

 • Je në kontakt me Kordinatorin Akademik/Zyrën Nderkombetare rreth lëndeve, regjistrimeve të lendeve ne universitetin prites;
Studentet qe vijnë

Nominimet dhe aplikimet

Studentët ndërkombëtarë të cilët dëshirojnë të vijnë në Kosovë për një periudhë shkëmbimi Erasmus+ për studime ose praktikë, fillimisht duhet të aplikojnë në institucionin e tyre të origjinës. Më pas institucioni dërgues na dërgon nominimet zyrtare. Ne do të kontaktojmë studentët dhe do t’u dërgojmë lidhjen e aplikimit sapo të marrim nominimin zyrtar nga institucioni dërgues.

Ka afate:

Dimër:

Nominimet: 30 korrik

Aplikimet: 10 gusht

Pranvera:

Nominimet: 22 dhjetor

Aplikimi: 30 dhjetor

Akomodimi

Për shkak se nuk kemi konvikt, i këshillojmë studentët që të kërkojnë akomodim me ndihmën e Zyrës Ndërkombëtare të Kolegjit Universum. Banesat në Prishtinë zakonisht kushtojnë nga 150 deri në 350 euro në muaj, në varësi të madhësisë dhe vendndodhjes. Ju mund të kontrolloni lidhjet më poshtë:

https://www.airbnb.com/

http://www.merrmeqira.com/

https://gjirafa.com/Top/Patundshmeri?k=Banesa&llshp=Qira&qd=150&or=qmimiL

Njohuri të gjuhës angleze

Anglishtja zakonisht përdoret si mjet mësimi për studentët Erasmus+. Prandaj kërkohet një zotërim i mirë i gjuhës angleze për të kuptuar leksionet dhe për të punuar me tekstet e gjuhës angleze. UC nuk kërkon që studentët të ofrojnë certifikata të gjuhës angleze. Megjithatë, ne rekomandojmë që studentët të kenë të paktën një nivel B1 në anglisht.

Datat e fillimit të semestrave

Nga mesi i tetorit deri në mes të janarit.

Nga mesi i shkurtit deri në mes të qershorit

Këtu mund të kontrolloni kalendarin akademik.

Vizat dhe Emigracioni

Nëse qëndrimi juaj zgjat më shumë se 90 ditë, atëherë duhet të aplikoni për leje qëndrimi. Për më shumë informacion nëse keni nevojë të aplikoni për vizë, klikoni KËTU

Për më shumë informacion na kontaktoni në adresën tonë të emailit. [email protected]

Lista e universiteteve partnere

Listen e universiteteve partnere e gjeni duke klikuar Universitetet Partnere KETU

Aplikimi per Staff

INCOMING STAFF

Çdo vit, Kolegji Universum mirëpret anëtarët të stafit nga universitetet e tij partnere evropiane dhe me kënaqësi u ofron atyre mundësinë për të kryer shkëmbimi të stafit në UC për qëllime mësimore dhe/ose trajnimi përmes Erasmus+. Lëvizshmëria e stafit në hyrje konsiderohet si një komponent kritik në proceset e ndërkombëtarizimit vendas në qendër të Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të UC.

UC është e etur për të parë një rritje të numrit të mobiliteteve të stafit të ardhur dhe inkurajon çdo iniciativë të mobilitetit të stafit të ardhshëm që duket se përputhet me qëllimet dhe axhendën e institucionit.

Nëse jeni të interesuar të mbani mobilitetin e stafit Erasmus, mund të aplikoni përmes kësaj

Ju mund të udhëtoni nëpër vendin tonë të vogël, por simpatik, ndërkohë gjatë shkëmbimit në Kosovë. Ne kemi përgatitur një broshurë me informacione për vendin tonë që mund t’ju duket interesante KËTU.

Outgoing Staff

Trajnimi ndërmjet shkëmbimit të stafit në kuadër të Erasmus+ Mobility përfshin dy lloje të shkëmbimit: Shkëmbimi i punonjësve të universitetit që shkojnë në një nga universiteteve partner të Kolegjit Universum dhe anasjelltas: Qëllimi i këtij lloji të mobilitetit është të ofrojë mundësi për trajnimi të pjesëmarrësve përmes transmetimit të njohurive dhe përvojës. Aktivitetet bazë janë; seminare, kurse, procese edukative praktike, detyra afatshkurtra etj.

Shkëmbimi i stafit ekzekutiv dhe administrativ të universitetit që përfiton shkëmbim në një universitet tjetër: Qëllimi i këtij lloji të mobilitetit është t’u ofrojë pjesëmarrësve mundësinë të mësojnë nga përvoja e një institucioni tjetër dhe zbatimet e mira dhe të përmirësojnë talentet e kërkuara për detyrat e tij/saj aktuale. Aktivitetet bazë janë vizitat studimore, detyrat afatshkurtra dhe programet e trajnimit në punë. Kërkesa për një marrëveshje partneriteti nuk kërkohet.

Profesoret e Kolegjit Universum mund të jenë e pjesë e Shkëmbimit për staf edhe për ligjërim tek universiteti i përzgjedhur për 8 orë në javë. Profesorët bëjnë gati planin e ligjërimit, i cili bashkangjitet në Mobility Agreement for Teaching. Shkëmbimi është një aktivitet me kohë të plotë dhe një pagesë granti bëhet për ditët e trajnimit duke filluar nga 140 deri në 160 euro në ditë për 5 ditë trajnim dhe 2 ditë udhëtim, për udhëtim granti është 275 euro ose 360 euro varësisht nga vendi i udhëtimit.

Për këtë arsye, në Marrëveshjen e Stafit Mobility for Training Mobility apo Teaching Mobility një program specifik trajnimi duhet të tregohet në baza ditore.

Ky është linku i aplikimit https://forms.gle/Y7bNQiwU9BE8EU676

Për ma shumë info kontaktoni zyrën ndërkombëtare

Mobility Agreement for Training

Mobility Agreement for Teaching

Blogu i zyres nderkombetare

Disa nga artikujt rreth pervojes se studenteve perfitues mund ti gjeni duke klikuar KETU

Aktivitetet e zyres nderkombetare

1.6.1 Java Nderkombetare

1.6.2 Sesione Informuese (Study in Portugal, study in Spain, Traveling as a student in Europe)

1.6.3Thirrjet e hapura -blinera

Kontaktet e zyres nderkombetare

Kolegji Universum ne vazhdimesi eshte ne kerkim te rritjes se bashkepunimeve nderkombetare dhe projekteve nderkombetare.

Legal name in English: UNIVERSUM COLLEGE

Legal name in local language: Kolegji Universum

Acronym EN: UC

Acronym ALB: KU

PIC No: 952566773

OID: E10136756

Address: Magjistralja Prishtine-Ferizaj, rrethi QMI, Konjuh, Lipjan 14000, Kosovo

Web: www.universum-ks.org/nderkombetare

Email: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Tel :++38344144062