Circular Economy Conference

konferenca

Circular Economy Conference

23.05.2022

Qëllimi i kësaj konference ishte të vlerësonte progresin e bërë nga vendet e rajonit në lidhje me zhvillimin/zbatimin e politikave dhe planeve të veprimit të ekonomisë qarkore dhe të përcaktonte një rrugë përpara për një të ardhme të qëndrueshme.