Coding Day

aktivitete

Coding Day

Kolegji Universum organizon cdo jave Coding Day për të gjithë studentet e departamentit te Shkencave Kompjuterike .Duke u mësuar studentëve artin e programimit përderisa merren me probleme reale të programimit. Kompani të cilat ofrojnë shërbime për zhvillim softuerikë, rrjeta paraqiten para studentëve me probleme të cilat ata janë duke i hasur në projektet e tyre aktuale.

Viti 1

Studentët e vitit të parë ndahen ne grupe ku përmes rasteve të studimit dhe me ndihmën e tutorëve do tentojnë të gjejnë zgjidhje për problemet e paraqitura nga kompania përkatëse dhe zgjidhjet më kreative vlersohen me 10% te notes finale në lëndën "Hyrje në programim dhe Web Teknologji".

Viti 2

Studentët e vitit të dytë ndahen ne grupe ku përmes rasteve të studimit dhe me ndihmën e tutorëve do tentojnë të gjejnë zgjidhje për problemet e paraqitura nga kompania përkatëse dhe zgjidhjet më kreative vlersohen me 10% te notes finale në lëndën "Programim i orientuar në objekte".

Viti 3

Studentët e vitit të dytë ndahen ne grupe ku përmes rasteve të studimit dhe me ndihmën e tutorëve do tentojnë të gjejnë zgjidhje për problemet e paraqitura nga kompania përkatëse dhe zgjidhjet më kreative vlersohen me 10% te notes finale në lëndën "Gjuhë programuese JAVA".

Kolegji Universum zhvillon projekte reale së bashku me studentët e programit “Shkenca Kompjuterike”. Këto projekte janë urë lidhëse në mes informacioneve të marra gjatë ligjeratave dhe vënies në zbatim të koncepteve të marra.