image00061

BA në Higjienë Dentare

Logo_01
BA Profesional në Teknik Dentar
Last Update 20 Mars, 2023
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Transformoni pasionin tuaj për shëndetin oral në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Higjienës Dentare!

Mësoni teknikat më të fundit, bashkohuni me luftën kundër prishjes së dhëmbëve dhe bëni një ndikim të vërtetë në jetën e njerëzve çdo ditë. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme në Higjienë Dentare sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Profesioni më i paguar dhe Programi i vetem i akredituar në rajon
 2. Praktikë Profesionale dhe Punësim përmes studimeve duale
 3. Diplomë e dyfishtë ndërkombëtare me njërin nga Universitetet partnere (Gjermani, Angli,
  Finlandë dhe Lituani)
 4. Studim me BURSË të plotë në njërin nga 28 shtete të BE-së dhe Turqi

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Higjienë Dentare kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në institucione shëndetësore publike
 • Punësim në institucione shëndetësore private
 • Hapja e klinikës tuaj dentare

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Anatomia dhe Fiziologjia Orale51Farmakologjia për Shëndetin Dentar5
2Hyrje në Teorinë e Higjienës Dentare62Parimet e Mikrobiologjisë6
3Hyrje në Kimi43Higjiena Dentare Para-Klinike5
4Biostatistikë54Etika, Praktika dhe Komunikimi Efektiv5
5Hyrje në Dentistri65Edukimi Shëndetësor mbi komunikimin parandalues dentar5
6Shkathtësi Studimi26Lende Zgjedhore4
7Lende Zgjedhore47
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Anatomia orofaciale, Histologjia dhe Embriologjia61Paradontologji8
2Materialet dhe instrumentet dentare62Patologji Orale6
3Hyrje ne procedurat themelore mjekesore53Ushqyerja Dentare5
4Psikologji e pergjithshme44Higjiena Klinike Dentare II6
5Menaxhimi i dhimbjes55Lëndë zgjedhore5
6Lëndë zgjedhore46
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Epidemiologjia dhe diagnoza komunitare51Metodologjia hulumtuese ne Higjien Dentare4
2Radiologji dentare52Orari klinike/Internship16
3Seminari i higjienes dentare53Teza/Projekti Capstone10
4Anestezia lokale54
5Menaxhimi i komunikimit dhe shendetit55
6Menaxhimi i shendetit oral i popullatave me nevoja te veçanta56
7Lende Zgjedhore47

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • Certifikatë lindje
 • Diploma e shkollës së mesme
 • Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

BA Profesional në Teknik Dentar

0/5
2 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Apliko tani