image00029

BA Profesional në Teknik Dentar

Xhelal Jashari
Last Update 19 April, 2024
0 already enrolled

Përshkrimi i programit

Në UNI, ne jemi të përkushtuar t’u ofrojmë studentëve tanë një përvojë arsimore gjithëpërfshirëse që integron njohuritë dhe burimet e Arizona State University, duke i përgatitur ata të shkëlqejnë në një botë dinamike dhe të paparashikueshme. Kurrikulat dhe burimet e ASU-së luajnë një rol vendimtar në rritjen e cilësisë së arsimit në UNI, duke përmirësuar vazhdimisht programet vendore. Duke integruar këto burime, UNI siguron që studentët e tij të kenë qasje në avancimet e fundit dhe praktikat më të mira në fushat e tyre përkatëse. Bashkëpunimi tejkalon metodat konvencionale duke zbatuar iniciativa të reja duke integruar angazhimet personale me elementët e të mësuarit dixhital, duke pasqyruar kështu karakteristikat dinamike të arsimit bashkëkohor.Transformoni pasionin tuaj për shëndetin oral në një karrierë përmbushëse me programin tonë të Teknikut Dentar!

Mësoni teknikat më të fundit, bashkohuni me nismën drejt krijimit të protezave dentare të cilat ndihmojnë në rivendosjen e buzëqeshjes dhe rehatisë orale të njerëzve. Filloni rrugëtimin tuaj drejt një karriere të suksesshme si Teknik Dentar sot!

Arsyet pse të studioni në këtë program

 1. Ndër profesionet më të paguara dhe kërkuara në botë
 2. Studime me Standarde Amerikane
 3. Studime dhe Punë Praktikë në 28 shtete të BE-së dhe Turqi me BURSË TË PLOTË ERASMUS
 4. Praktikë Profesionale dhe Punësim
 5. Diplomë të dyfishtë & të fuqizuar nga Arizona State University
 6. Qasje në kurrikulen e Arizona State University

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në Teknik Dentar kanë këto mundësi të punësimit:

 • Punësim në institucione shëndetësore publike
 • Punësim në institucione shëndetësore private
 • Hapja e klinikës tuaj dentare

Planprogrami

Lëndët

Viti i pare
Semestri ISemestri II
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Anatomia dhe Fiziologjia Orale51Protezat e plota II5
2Proteza të plota52Riparimii dhe modifikimi i protezave dhe pajisjet3
3Hyrje në Kimi43Mikrobiologjia dhe Kontrolli i Infeksioneve5
4Hyrje në teknologjinë dentare44Ortodoncia II6
5Hyrje në Stomatologji45Etika, Praktika dhe Komunikimi Efektiv4
6Ortodoncia I66Stomatologji Parandaluese dhe Shëndeti Publik Dentar4
7Lende Zgjedhore47Lende Zgjedhore4
Viti i dytë
Semestri IIISemestri IV
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Anatomia orale dhe dhëmbi41Paradontologji7
2Materialet dhe instrumentet dentare62Patologji Orale për Dentare Teknolog4
3Proteza parciale akrilike53Shkathtesi Studimi2
4Kurora dhe Ura I64Proteza të pjesshme të derdhura6
5Statistikat55Kurora dhe Ura II6
6Lëndë zgjedhore46
Viti i tretë
Semestri VSemestri VI
Nr.Emri i lendesECTSNr.Emri i lendesECTS
1Epidemiologjia dhe diagnoza komunitare51Metodologjia hulumtuese ne Higjien Dentare4
2Hyrje në CAD/CAM42Orari klinike/Internship16
3Seminari i Teknologjisë Dentare53Teza/Projekti Capstone10
4Implante fikse/të lëvizshme44
5Ruajtja e shëndetit dhe sigurisë në punë35
6Menaxhimi i shëndetit oral i popullatave me nevoja të veçanta56
7Lende Zgjedhore47

Studime Duale – STUDIM & PUNËSIM

STUDIME TË FINANCUARA NGA BIZNESET Kolegji Universum në bashkëpunim me kompani partnere ofron studime duale sipas konceptit gjerman, përmes të cilit studentët përfitojnë:
 • Financim 100% të studimeve për 3 vite
 • Punë praktike që nga viti i parë
 • Shkëmbim semestral me bursë të plotë në 154 universitete në 28 shtete të Evropës
 • Punësim i garantuar pas diplomimit.
 • Fito BURSË për 3 vite studimi dhe fillo karrierën tani duke aplikuar këtu

Kriteret e Regjistrimit

 • Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë ONLINE ose fizikisht dokumentet e mëposhtme:
 • ● Certifikatë lindje
 • ● Diploma e shkollës së mesme
 • ● Dëftesat e notave për kl. 10, 11 dhe 12
 • ● Certifikata e testit të maturës
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës.

Your Instructors

Xhelal Jashari

0/5
17 Courses
0 Reviews
0 Students
See more
Kerko info