Get In The Ring

GET IN THE RING

Get in the Ring është një nga garat më atraktive të sipërmarrjes në botë që u ofron sipërmarrësve një platformë për të sfiduar njëri-tjetrin në mënyrë që të fitojnë çmimin e madh dhe të kërkojnë financim nga investitorët vendas dhe ndërkombëtarë të cilët do të jenë të pranishëm . Megjithëse Get in the Ring u krijua vetëm katër vjet më parë, sot ajo është e pranishme në 80 vende dhe ka pranuar më shumë se 3,000 konkurrentë. Në vitin 2014, sipërmarrësit nga 6 kontinente sfiduan njëri-tjetrin për të siguruar financim deri në 1,000,000 €.

Kontakt

Webpage

http://www.kosban.org/

Numri i telefonit

+383 11 222 333