Hulumtimet e përbashkëta me rrjetin e universiteteve partnere

Hulumtimet e përbashkëta me universitetet partnere të Arizona State University

Si rezultat i bashkëpunimit me Arizona State University, stafi akademik i UNI – Universum International College harton hulumtime të përbashkëta me profesorë nga rrjetin e universiteteve partnere. Nëpërmjet ekspertizës dhe mbështetjes së tyre, Arizona State University ndihmon UNI – Universum International College ta ngrisë kapacitetin hulumtuese me anë të projekteve hulumtuese ndërkombëtare, publikime me ndikim, patentat dhe fondet e jashtme.

Poashtu, Arizona State University ndihmon në zhvillimin e strategjive efektive të hulumtimit, identifikimin e fushave hulumtuese bashkëpunuese, lehtësimin dhe përshpejtimin e bashkëpunimeve hulumtuese dhe ofrimin e ndihmës në sigurimin e financimit të jashtëm të hulumtimit.

Hulumtimet e profesorëve të UNI - Universum International College

Strategjia e hulumtimit