International Winter Week

konferenca

International Winter Week

17.11.2023

Në bashkëpunim me universitetin tonë partner Thomas More nga Belgjika zyrtarisht, gjatë kësaj jave, u mbajt #InternationalWinterWeek më i madhi në Ballkanin Perëndimor me 35 pjesëmarrës nga universitetet partnere të Evropës. BIP (Blended Intensive Program-Service Design Challenge) po mbahet me për herë të parë në Kosovë nga #UNI, në bashkëpunim me Thomas More University, Collegium Da Vinci, OTH Amberg-Weiden, dhe HAN University of Applied Sciences.