Internationalization at Home

konferenca

Internationalization at Home

06.11.2023

Projektit INTERnationalization at Home - #INTERBA, u financua nga European Commission, Erasmus CBHE project. Projekti synon të forcojë dimensionin ndërkombëtar, ndërkulturor dhe global nëpërmjet zbatimit të praktikave bashkëkohore të Ndërkombëtarizimit në Shtëpi (IaH) në IAL-të partnere në mënyrë që të rrisë cilësinë e arsimit dhe të japë një kontribut domethënës në shoqëri. #UniversitetePartnere të #UNI-Universum International College në këtë projekt ishin: Universiteti Middlesex , Universiteti i Teknologjisë në Hamburg , Universiteti i Cagliarit , Universiteti i Tiranës , CESIE , Universiteti Europian i Tiranës , Universiteti i Prishtinës , Universiteti i Tuzlës, & Universiteti Dzemal Bijedic i Mostarit.