Java e Gjashtë Ndërkombëtare e Mësimdhënies

konferenca

Java e Gjashtë Ndërkombëtare e Mësimdhënies

05.12.2023

Java Ndërkombëtare e Mësimdhënies në #UNI me 𝟏𝟑 𝐩𝐣𝐞𝐬𝐞̈𝐦𝐚𝐫𝐫𝐞̈𝐬 𝐧𝐠𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐣𝐢𝐤𝐚, 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚, 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐋𝐢𝐭𝐮𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐡𝐞 𝐁𝐮𝐥𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐚. #UNI-Universum International College powered by Arizona State University për herë të gjashtë, këtë javë ka filluar Javën Ndërkombëtare të Mësimdhënies me 𝟏𝟑 𝐩𝐣𝐞𝐬𝐞̈𝐦𝐚𝐫𝐫𝐞̈𝐬 𝐧𝐠𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐣𝐢𝐤𝐚, 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚, 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐋𝐢𝐭𝐮𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐡𝐞 𝐁𝐮𝐥𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐚. Në këtë javë, profesorë nga universitetet partnere të #UNI në Evropë po ligjërojnë para studentëve të #UNI- Universum International College të cilët do të përfitojnë eksperiencë të jashtëzakonshme mësimore. Kjo është një mundësi e shkëlqyeshme për shkëmbimin e njohurive dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit duke përfshirë një perspektivë ndërkombëtare në mësimdhënie.