Konkurs – Asistent/e për Rekrutim dhe Marketing

Konkurs - Asistent/e për Rekrutim dhe Marketing

KONKURS - Asistent/e për Rekrutim dhe Marketing

Bazuar në kërkesat e Departamentit të Rekrutimit dhe Marketingut, Nenit 24 paragrafi 2 të Statutit të Kolegjit Universum, si dhe Rregulloren për Përzgjedhjen e Stafit Administrativ, Këshilli Drejtues i Kolegjit, shpall:

KONKURS
për këtë pozitë me orar të plotë

1. Asistent/e për Rekrutim dhe Marketing – 2 pozita

Kriteret:

  • Të jetë student në vitin e fundit ose të ketë të përfunduara studimet
  • Njohja e programeve bazë të Microsoft Office
  • Të jetë i gatshëm për punë nën presion.

Kriteret:
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV[email protected], ku në subjekt specifikohet pozita për të cilën aplikoni. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë. Afati i fundit për aplikim, 15 Mars, 2023.