KOSBAN

RRJETI KOSOVAR I ENGJUJVE TË BIZNESIT (KOSBAN)

KOSBAN

Rrjeti Kosovar i Engjujve të Biznesit (KOSBAN) është themeluar në vitin 2014 me mbështetjen e Kolegjit Universum në Kosovë dhe Rrjetit BiD në Holandë, me qëllim që të mbështetë dhe të promovojë ndërmarrësinë dhe inovacionin përmes formave të financimit të bizneseve të sapo krijuara dhe në faza të tjera të hershme të zhvillimit, që të ngritë potencialin e tyre brenda Kosovës dhe jashtë kufinjve. Anëtarët e KOSBAN janë ndërmarrës dhe inovatorë të dëshmuar nga Kosova, diaspora dhe me gjerë dhe ne organizojmë “pitching” çdo dy muaj, trajnime në “pitching” për ndërmarrësit dhe bootcampe të investimeve për investitorët engjuj.

Kontakt

Webpage

http://www.kosban.org/

Numri i telefonit

+383 11 222 333