KosICT

FESTIVALI KOSICT TECH

KOSICT

Kolegji Universum në partneritet me Innovation Centre Kosovo dhe shoqatat e TIK-ut për 8 vite ka sjellur folës nga kompanitë si Google, Apple, dhe Entrepreneurship Magazine, duke sjellur trendet globale të TIK-ut në Ballkan.

Kontakt

Webpage

https://kosict.com/

Numri i telefonit

+383 11 222 333