Mundësi për punë praktike – Borek Solutions

Mundësi për punë praktike - Borek Solutions

Mundësi për punë praktike - Borek Solutions

Sic jeni në dijeni UNI – Universum International College, në vazhdimësi promovon marrëveshje për punë praktike në mënyrë që studentët ti zgjerojnë njohuritë e tyre.

Andaj, në kuadër të marrëveshjeve të shumta, Kompania Borek Solutions ka në dispozicion disa pozita që ne ju inkurajomë të aplikoni dhe të filloni me punë praktike.

Më poshtë gjeni linqet për pozitat e hapura për punë praktike me mundësinë për të vazhduar pastaj:

Të gjitha shpalljet rreth mundësive për punë praktike, të ofruara nga kompanitë bashkëpunuese mund t’i gjeni të postuara edhe në website-in e UNI: https://universum-ks.org/vende-te-lira-pune/

Suksese dhe gjitha të mirat,