New geopolitics after the Russian aggression against Ukraine: Implications for the Western Balkans

konferenca

New geopolitics after the Russian aggression against Ukraine: Implications for the Western Balkans

24.10.2022

Kjo konferencë mblodhi së bashku politikanë të shquar të SHBA-së, Britanisë së Madhe, BE-së dhe BB-së, diplomatë, deputetë dhe akterë të shoqërisë civile, për të diskutuar mbi zhvillimet globale dhe implikimet për Ballkanin Perëndimor.