NICE Academy Conference

konferenca

NICE Academy Conference

7-10 Shtator 2022

Konferenca e Akademisë NICE ishte ngjarja e parë ndërkombëtare kushtuar çështjeve të karrierës në Prishtinë, Kosovë me Kolegjin Universum si pjesë e komitetit organizativ. Fokusi gjatë Akademisë NICE ishte në kompetencat e thella njerëzore si empatia dhe se si ato kontribuojnë në zhvillimin e karrierës dhe mbështetjen e karrierës profesionale.