Partneret dhe projektet

Projektet Ndërkombëtare

International Projects

Visegrad – Java e Ndërmarrësisë

Java e Ndërmarrësisë synon të sjellë kulturën dhe ndikimin e sipërmarrjes në Visegrad për studentët e Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Po kështu, Java e Ndërmarrësisë synon të shërbejë si një urë lidhëse midis akademisë, komunitetit dhe biznesit. Në thelb ideja që qëndron prapa kësaj jave është që të marrin të rinjtë në bord me mendësinë ndërmarrëse në mënyrë që të gjenerojnë rritje ekonomike dhe mundësi punësimi për vendet e Ballkanit duke ndjekur përvojat më të mira të Visegradit në këtë kontekst. Përmes kësaj, siguroni punëtori për ndërmarrësi të ofruara nga 4 universitete të ndryshme nga Vishegradi në fushën e ndërmarrësisë.

Partnerët: Universiteti Szent István, Hungari, Universiteti J.Selye, Fakulteti Ekonomik, Slovaki, Universiteti Metropolitan Pragë, Republika Çeke

Zhvillimi i Turizmit Rural (Përkrahur nga: Komisioni Evropian)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Trajnim për GIZ (Përkrahur nga: GIZ)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Sipërmarrja e Turizmit (Përkrahur nga: Komisioni Evropian)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Edukimi STIKK (Përkrahur nga: Shoqata e TIK-ut në Kosovë)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Trajnim dhe Edukim mbi Aftësitë e Buta: Kandidat për PunPun (Përkrahur nga: GIZ)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Aftësi për Zhvillimin e Biznesit (Përkrahur nga: YEP dhe USAID)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Aftësitë e Zhvillimit të Ndërmarrësisë (Përkrahur nga: YEP dhe USAID)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Programi i Arsimit Themelor (Përkrahur nga: BEP dhe USAID)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Projektet Erasmus+

Kolegji Universum ka 152 marrëveshje shkëmbimi (Credit Mobility – KA1) në 26 shtete të Europës dhe Turqisë dhe momentalisht menaxhon 7 projekte për ngritjen e kapaciteteve (Cpacity Buidling – KA2) në fushën e arsimit të lartë, ndersa deri me tani ka qenë pjesë 8 projekteve per ngritje te kapaciteteve KA2. Institucioni ynë ka më shumë projekte KA1 dhe KA2 sesa shumica e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë të kombinuara së bashku.

Ndërkombëtarizimi i universitetit tonë mbetet një nga prioritetet tona akademike dhe profesionale. Si pjesë e politikës sonë ne vazhdimisht i përditësojmë strategjitë tona të ndërkombëtarizimit me qëllim që të optimizohen mekanizmat që lehtësojnë shkëmbimet profesionale në mes të stafit dhe studentëve. Prandaj, ne gjithmonë jemi në kërkim të bashkëpunimeve me institucione përkatëse në të gjithë Evropën dhe më gjerë. Kolegji Universum njihet si institucioni më i ndërkombtarizuar në Kosovë. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së numrit të studentëve dhe stafit të cilët kanë fituar përvojë ndërkombëtare duke marrë pjesë në aktivitete shkëmbimi, projekte si dhe partneritete të përbashkëta me institucione të ndryshme në mbarë botën. Me tri kampuset më inovuese, në qytetet më dinamike dhe atraktive në Kosovë, Kolegji Universum ka qenë gjithmonë përzgjedhja e parë e studentëve vendas dhe ndërkombëtarë. Prandaj, ne përpiqemi të mbajmë trofeun tonë dhe vazhdimisht të kërkojmë partnerë të rinj dhe institucione bashkëpunuese.

Ne jemi plotësisht të angazhuar për zhvillimin e ndërkombëtarizimit në mënyrë që:

  1. të forcojmë të menduarit, kulturën dhe zhvillimin ndërkombëtar duke u fokusuar në hulumtime, studime dhe shkëmbime,
  2. të rrisim numrin e partneriteteve dhe të zvogëlojmë ndikimin e stereotipeve që rezultojnë nga komunikimet dhe barrierat kulturore në mesin e njerëzve me prejardhje të ndryshme,
  3. të rrisim konkurrencën ndërkombëtare të Kolegjit Universum, duke rritur numrin e shkëmbimeve të studentëve ndërkombëtarë,
  4. të minimizojmë numrin e studentëve dhe stafit që nuk kanë pasur mundësi të marrin pjesë në aktivitete ndërkombëtare,
  5. të promovojmë Kolegjin Universum dhe Kosovën në fushën ndërkombëtare duke siguruar partneritete kualitative, profesionale dhe zbavitëse.

Universitetet Partnere