Projektet

Projektet hulmtuese

Projektet

UNI - Universum International College ka qenë pjesë e projekteve të ndryshme hulumtuese të realizuara në bashkëpunim me organizata dhe institucione kombëtare e ndërkombëtare. Disa nga hulumtimet e zhvilluara janë të paraqitura më poshtë: